Suzuki Keman Öğretim Sistemi


ÇUHADAR C. H.

Erciyes Üniversitesi Müzik Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, ss.215

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.215

Özet

Gardner’ın araştırması, birden fazla zeka türü ortaya çıkarmıştır. Bu zeka türlerinden birisi de müziksel zekadır.  Ancak, müzik yeteneği, zekânın diğer değişik biçimleri ile de farklı bağlantılar gösterir. Çocuklar müzik notalarını öğrenirken, dil yeteneği ile ilgili becerilerini de kullanırlar. Müzik ve dil, insanın işitme duyusu ile ilgilidir ve anne karnından itibaren faaliyete geçerler. Anadilini öğrenmekle müzik yapmayı öğrenmek arasında oldukça fazla benzerlikler mevcut olup, genel müzik öğrenim-öğretim yaklaşımlarında da paralellikler olduğu düşünülmektedir.

            Bir kişiyi çalgıya başlatırken ana dilin öğrenilmesi gibi çalgının ve müziğin öğrenilmesi-öğretilmesi, klasik yaklaşımlardan daha fazla bir ivme sağlamaktadır. Keman’a başlangıç yöntemi olarak Suzuki keman öğretim sistemin kullanılması ve daha sonra bilinen yöntemlerle yola devam edilmesi durumunda eğitim sürecinde çok önemli bir zaman kazancı sağlanacağı düşünülmektedir. Suzuki keman öğretim sistemi, ilk bakışta bir metot gibi görülse de aslında bir “yaklaşım” olarak nitelenmektedir. Ülkemizde konservatuvarlar ve müzik kurumları içinde çok fazla uygulama alanı bulamamış bu öğretim yöntemine dikkat çekmek ve yararlarını ya da zararlarını tartışmaya açmanın faydalı olacağı umulmaktadır