Toplumsal Yaşamda Müziğin Yeri ve Önemi


ÇUHADAR C. H.

Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, ss.1234

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1234

Özet

Müziğin dört ana unsuru; ses, ritim, tempo ve gürlük olarak bilinir. Bu unsurlar farklı oranlarda müzik parçaları içinde yer alırlar. Zaman zaman sadece ritmik özelliğinin ortaya çıktığı parçalar (dans parçaları) olduğu gibi, ritimsiz ve düşük tempolu ama ezgisel unsurun daha fazla kullanıldığı (ağıtlar gibi) türler de müzik sanatı içinde yer almaktadır.

  Bilimsel yönüyle müzik, kendi sanat disiplininin dışına taşarak, dünyanın dört bir yanındaki kültürlere beraber insanlığın geçmişine kadar uzanmış, kendine esin kaynağı bulmak için her şeye başvurmuştur. Bu kaynağı şekillendirip sunmak için her türlü araçtan da yararlanmıştır. Müzik içi, müzik dışı sesler, doğada var olan saf sesler, doğada var olmayan sentetik sesler, hatta sessizlik bile müzik için bir araçtır. Özellikle 20. yüzyıl, müzikte her türlü sınırın bilinçli olarak zorlandığı yüzyıldır. Teknikte, anlatım dilinde, biçimde, stilde, özde, içerikte, esin kaynaklarının açılımında tüm geleneksel kuralların duvarları eğilip bükülmeye, eriyip çökmeye başlamıştır. Müziği müzik yapan unsurlar sorgulanarak müziğe yepyeni bir bakış açısı kazandırılmıştır.

                  Müziğin temel unsurları, sanat akımları içinde bu kadar özgürce kullanılırken, insanın sosyal yaşantısında da bu unsurlar bilinçli ya da bilinçsiz yer almakta ya da kullanılmakta mıdır? Bu sorunun yanıtı hiç kuşkusuz evet’tir. Günlük yaşantıda ve bireylerarası iletişimde bu unsurlar bilinçli ya da bilinçsizce kullanılmaktadır. Bir annenin bebeğini severken çıkardığı sesler, şehir ve kır yaşantısındaki sesler, makine gürültüleri, dinsel ayinler, kişiler arası ilişkiler v.b. birçok alanda müzikal ögeler olmadan (ya da müziksiz) bir yaşam tasavvur edilememektedir. Bu eylemler bilinçli ve sanat adına yapılmadığı için müzik olarak adlandırılmamakla birlikte, müziksel ögeler insan yaşantısı içinde olabildiğince yoğun ve sürekli olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; bu bildirinin sorunsalı, “İnsanoğlu müzik tarafından kuşatıldığının ne kadar farkındadır?” olacaktır. Bu çalışmada amaca ulaşmak için kullanılacak yöntem, alanyazın taramasıdır.