Müzik Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?


ÇUHADAR C. H.

Diğer, ss.8, 2008

  • Basım Tarihi: 2008
  • Sayfa Sayıları: ss.8

Özet

Anne ve babalar,  çocuklarını bilimsel olarak müzik eğitimine ne zaman başlatacaklarını çok sık olarak sormaktadırlar. Yapılan araştırmalarda, müzik eğitimine olabildiğince erken yaşta başlamanın önemine değinilmektedir. İlgili araştırmalar, gelişen teknolojiler ve konuya önem veren tıp insanları sayesinde de konu, bilimsel olarak araştırılmakta ve ortaya ilginç bulgular çıkarılmaktadır. Bunlardan Keenan, J.P. ve ark. (2001) tarafından bir yapılan araştırmada, absolüt kulak olarak bilinen müzikçilerin beyin yapıları araştırılmış ve müzik eğitiminin erken yaşta başlamasının önemine ilişkin atıflar da yapılmıştır.

Absolüt müzikçilerde Planum Temporale bölgesinin sola doğru asimetrik artışı; müziğe erken yaşta başlayanlardaki PT asimetri derecesinin etkilendiği spekülasyonu yapılarak, daha önce rapor edilmiştir. Bu hipotezi test etmek ve absolüt müzikçilerdeki PT asimetrisindeki artışlarının tümüne sebebiyet veren daha büyük bir sol PT (ya da daha küçük bir sağ PT) olup olmadığına karar vermek için araştırmaya katılan 27 (sağ elini kullanan) absolüt müzikçiden oluşan gruptan, 27 müzisyen olmayanlardan ve 22 absolüt olmayan müzikçilerden anatomik MR görüntüler alınmıştır.

Absolüt müzikçiler için anlamlı olarak sola doğru daha büyük bir PT asimetrisi ve anlamlı daha küçük bir sağ absolüt PT boyutu, iki kontrol grubu kullanılarak bulundu.

 

Erken yaşta müziğe başlamak, absolüt duyuş için bir gereklilik olmakla birlikte, absolüt olan müzisyenlerde artmış PT asimetrisi annenin gebelik döneminde tanımlanabilir. Bu da genetiğin PT asimetrisi üzerindeki etkilerini göstermektedir. Yani absolüt kulaklı bir müzikçi olabilmek için müzik eğitimine erken başlamak kadar genetik bir altyapı da önemlidir.

Ayrıca ilginç olan, müzikal belleğimizin tamamının sekiz-oniki yaşları arasında ediniliyor olmasıdır. Bu da ilköğretim çağıdır.

Sonuç olarak; eldeki bilimsel veriler ışığında konservatuvarları ve müzik okullarını olabildiğince yaygınlaştırmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 

Kaynaklar:

1) Keenan,J.P., Thangaraj,V., Halpern,A.R., & Schlaug,G. (2001). Absolute Pitch and Planum Temporale, Neuroimage. Dec;14(6):1402-8

            2) Robertson,P. (2006). Sanat ve Nöroloji. Rose, C.F. (Editor). Müzik ve Beyin (s.307-316). İstanbul: Imperial College Press