Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AB Eğitim Sürecinde E-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.623-626

E-Learning Strategies and Management of Strategy in the Light of E-Çukurova

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.1070-1074

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.691-694

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.691-694

AB Eğitim Sürecinde E-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.623-626

E-Learning Strategies and Management of Strategy in the Light of E-Çukurova

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 06 Mayıs 5008 - 09 Mayıs 2008, ss.1070-1074

Minibüs kliması eğitim setinin tasarlanması ve kurulması

2nd International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Hava – hava kaynaklı ısı pompası eğitim setinin kurulması

2nd International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Student Opinions on Mobile Educational Software that was used in News Collection and Writing Course

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.139

Investigation the Effect of Mobile-Based Educational Software on Academic Success

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.106

Hava ? hava kaynaklı ısı pompası eğitim setinin kurulması

2nd International Vocational Science Symposium (IVSS), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1

OTOBÜS KLİMASI EĞİTİM SETİ GELİŞTİRİLMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.957-964

SUYU ISITMAK VEYA SOĞUTMAK İÇİN SU SEBİLİ EĞİTİM SETİ GELİŞTİRİLMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.949-956

Mobil QuizGame de ki Oyun Başarısı ile Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.515-523

Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.422-428

Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamada Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün Belirlenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.546-547

Döner Tabla Sistemleri Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi

II. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.981-988

Language Teaching to Professionals and Vocational School Students

Vocational Training and Labour Market, Atina, Yunanistan, 3 - 05 Kasım 2017

Suyu Isıtmak veya Soğutmak İçin Su Sebili Eğitim Seti Geliştirilmesi

II. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Otobüs Kliması Eğitim Seti Geliştirilmesi

II. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

İklimlendirme ve soğutma eğitiminde mesleki ve teknik ingilizcenin önemi

1.International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.702-707

Course design in e-learning and the relationship with attrition and dropout: A systematic review

4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.1, no.3086259, ss.584-589

BUILDING (E-)LEARNING BRIDGES BETWEEN PORTUGAL AND TURKEY

7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, İspanya, 17 - 19 Kasım 2014, ss.134-143 identifier

Hayatboyu Öğrenme Programı Ve E-Çukurova Yurtdışı Proje Kazanımlarının Paylaşılması

3rd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1081-1085

A Proposal For Transition From E-Learning To M-Learning In Vocational Education

3rd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1086-1091

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2008, ss.1156-1164

E-Çukurova Learning Tools and Technologies

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2008, ss.442-449

AB Hayatboyu Öğrenme Sürecinde Uzaktan Eğitim Yurtdışı Proje Deneyimleri

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2008, ss.69-77

Uzaktan Eğitim ve Adana Meslek Yüksekokulu

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.92-100

Comparison of e-Learning Applications in Turkiye and Spain

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.866-868

Çukurova Üniversitesi Adana MYO Uzaktan Öğretim Programı On-Line Sınavlarda karşılaşılan Teknik Problemler

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.746-752

Web Tabanlı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.633-641

AB Eğitim Sürecinde Adana MYO-Barcelona e-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.83-91

Kitap & Kitap Bölümleri

A systematic Review of Design Factors to Prevent Attrition and Dropout in e-Learning Courses

Better e-Learning for Innovation in Education, Gülden İlin, Şükrü Çetin İlin, Bento Duarte da Silva, Antonio J. Osorio, Jose Alberto Lencastre, Editör, Özkaracan Matbaacılık Ltd.Şti, İstanbul, ss.135-153, 2017

Here We Go 4 English Coursebook

Adana: Meslek Yüksek Okulu Yayınları , Adana, 2006

Here We Go 3 English Coursebook

Adana Meslek Yüksek Okulu Yayınları , Adana, 2005

Here We Go 2 English Coursebook

Adana Meslek Yüksek Okulu Yayınları, Adana, 2004

Here We Go 1 English Coursebook

Adana Meslek Yüksek Okulu Yayınları, Adana, 2004