Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Media Addiction in Adolescents and Parent-Adolescent Relationship

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.45, ss.263-281, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effectiveness of psychodrama on social skills and life satisfaction of disadvantaged early-adolescents

Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie , cilt.19, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç Yetişkinlerde Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.366-383, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evli Bireylerin Otantiklik Düzeyi Üzerinde Kendini Saklama Eğilimi ve Öfke İfade Tarzının Yordayıcılığı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.282-297, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examining the Effectiveness of a Romantic Relationship Skills Psychoeducation Program: A Pilot Study

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.39, ss.121-149, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psikolojik danışman adaylarının terapötik beceri ve koşullara ilişkin algıları

Journal of Human Sciences, cilt.16, ss.56-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Aileleri ve Psikolojik Danışma: Bir Derleme Çalışması

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psychodrama with Disadvantaged Early-Adolescents

FEPTO RC Meeting: New Horizons Through Changing Perspectives - Research and Innovation in Psychodrama, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020, ss.8-9

Repertory Grid Analysis as a Group Practice Assessment Method

FEPTO RC Meeting: New Horizons Through Changing Perspectives - Research and Innovation in Psychodrama, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020, ss.13-14

Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programının Etkililiğinin Repertuar Ağı Tekniği ile İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.222-223

Romantik İlişkilerde Duygu Düzenleme: Genç Yetişkin Bireylerin Algılarının İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.112-113

Okul Uygulamaları ile Süpervizörlerin Rol ve İşlevlerinin Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleki Gelişimindeki Rolü

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.224-225

Who am I? Psychodrama Experience with Adolescents

FEPTO RC Meeting: Beyond Numbers and Words Measuring & Understanding Psychodrama, Viyana, Avusturya, 10 - 13 Ekim 2019, ss.10

Romantik İlişki Becerileri Psikoeğitim Programının İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi:Bir Pilot Çalışma

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.11

Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.38

Evli Bireylerin Kendini Saklama Eğilimi, Öfke İfade Tarzı ve Otantiklikleri Arasındaki İlişkiler

International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.151 Creative Commons License

Diğer Yayınlar