Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İslam ve Anarşizm

Özne, vol.1, no.36, pp.279-298, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Religiousness in Turkey: A Research on Covering Styles of Women

Sosyoloji Dergisi, pp.151-178, 2019 (Other Refereed National Journals)

“BENİM ADIM 1864: ÇERKES HİKÂYELERİ” ESERİNDEÇERKES SÜRGÜNÜ ÜZERİNE SOSYOLOJİK NOTLAR

Sosyoloji Notları, vol.3, no.1, pp.39-60, 2019 (Other Refereed National Journals)

Level of religiosity by School Type: A Study on Women in Turkey

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.48, no.1, pp.787-820, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜRKİYE’DE KADIN SAYGINLIĞI: ÖRTÜNME ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, no.4, pp.681-689, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nusayriler’de “Amcalık” Kurumu ve İşlevleri

Antakiyat, vol.1, no.2, pp.202-214, 2018 (Other Refereed National Journals)

KARL MARX’IN HADİSİ “VOLONTARİZM”

ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.13, pp.1228-1241, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TERTIARY RELATIONS AND CONSCIENCE

Route Educational Social Science, vol.5, no.10, pp.1034-1042, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Felsefe Eğitimi ve Sorunları

Route Educational and Social Science Journal, vol.5, no.5, pp.158-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE?DE FELSEFE EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Route Educational & Social Science, no.5, pp.158-170, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE?NİN YENİ ?ÖTEKİLERİ?: SURİYELİLER

Route Educational And Social Science Journal, vol.4, pp.335-341, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KALKINMA HAMLELERİNİN BATI DIŞI ÖRNEKLERİ: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE?NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.27-58, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerine Gelel Bakış

Yeni Türkiye: Kafkaslar Özel Sayısı, vol.79, no.9, pp.7-16, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kafkas Haklarının Mücadelesi ve Göçleri

Yeni Türkiye: Kafkaslar Özel Sayısı, vol.74, no.4, pp.579-604, 2015 (National Non-Refereed Journal)

GÜNCEL HALİYLE ADANA ŞEHRİNDE NÜFUS DÖNÜŞÜMLERİYıl 2 Sayı 4 Eylül 2015 s 42 61

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi), vol.4, pp.42-61, 2015 (Other Refereed National Journals)

151 Yıllık Büyük Sürgün: Çerkesler Neden Balık Yemez

Derin Tarih, no.39, pp.102-109, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Muhammediler (HZ. Muhammed'in Mücadelesi)

ÖZNE, Felsefe ve Bilim Yazıları, no.21, pp.207-222, 2015 (Other Refereed National Journals)

Muhammadiler Hz Muhammed in Mücadelesi

Özne, vol.21, pp.207-222, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ethnicity as a Social Movement. A Comparative Study... on the Nusayrian and the Kurdish Ethnic Groups in Turkey

Studia Sociologica, no.143, pp.135-152, 2013 (International Refereed University Journal)

????????????? ???????? ? ??????: ????????? ? ????????????????? ??????

Akademik Bakış, no.18, pp.66-67, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk-Rus-Gürcü İlişkilerinin Merkezindeki Ülke: Abhazya

Akademik Bakış, no.16, pp.96-108, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çerkeslerin Sayıları Gerçekten Bu Kadar mı?

Nart, no.54, pp.18-23, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Çerkesleri Ne Kadar Diasporik?

Nart, no.53, pp.13-17, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Bir Soykırımın Adı: 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH, no.1, pp.103-154, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimlik Çeşitlenmeleri ve Yurttaşlık

Nart, no.39, pp.61-66, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Postmodern Zamanlar ve Etnik İlişkiler

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.16, pp.76-88, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Living Religiosity in Turkey: A Research on Woman with Headscarf and / or Hijab Women

International Conference on Research in Social Science Humanities, Budapest, Hungary, 24 - 25 September 2018, vol.1, pp.33

Nusayriler’de Amcalık Kurumu ve İşlevleri

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.186-187

Türkiye’xxde Felsefe Eğtimi ve Sorunları

8th ”International Conference on New Horizons in Education”, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, vol.3, pp.1071-1080

Türkiye’xxnin Yeni Ötekileri: Suriyeliler

2. Uluslararsı Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.1, pp.58

Experiences and Approaches of Teachers in Philosophy Teaching in Turkey

12th Annual International Conference on Philosophy, Atina, Greece, 22 - 25 May 2017, pp.22 Creative Commons License

Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları Adana Örneği

1. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.2

Türkiye de Toplumsal İdealler ve İnsan Hakları Eğitimi

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Australia, 13 - 15 July 2016, vol.5, pp.351-358

Tertiary Relations and Conscience

International Conference on The Changing World and Social Research I, Viyana, Austria, 25 - 28 December 2015, vol.1, pp.369-377

Sosyal ve Kültürel Sermayenin Ekonomik Sermayeye İvmesel Etkileri

Türkiye Dostluk Kulüpleri 3. Uluslararsı İş Fromu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2015

Etno-Sınıfsal Kompartımanlaşma: Adana Nüfusunun Sosyal Dinamik Bünye Analizi

Adana, Kent Sorunları Sempozyumu.3, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.357-396

ETNO SINIFSAL KOMPARTIMANLAŞMA ADANA NÜFUSUNUN SOSYAL DİNAMİK BÜNYE ANALİZİ

TMMOB Adana Kent Sorunları Semozyumu 3, Adana, Turkey, 23 - 24 May 2015, pp.357-396

Göçten Sürgüne Çerkes Gerçeği

Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler, 27 September - 17 October 2014

Türkiye de Çerkes Dilinin Konumu ve Sorunları

5. Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 04 February 2014

Türkiye de Adıge Dilinin Konumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

İkinci Uluslararafsı Adige Dili Konferansı, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2013

The Circassians in Turkey: An Eastern Mediterranean Socio-Demographic Sampling

Towards a New Generation of Scholarship on the Caucasus, Sukhum, Russia, 29 October - 04 November 2009, pp.123-130

Irkçı, Şoven Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi: Spekülatif Bir Deneme

6. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Aydın, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.87-97

Emniyet Teşkilatı Aday Öğrencilerle Üniversite Öğrencilerinin Birbirlerine Yönelik Tutum ve Yargıları

Polis Eğitimi Programlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 - 28 April 2009, pp.180-189

Emniyet Teşkilatı Aday Öğrenciler ile Üniversite Öğrencilerinin Biribirlerine Yönelik Tutum ve Yargıları

Polis Eğitimi Proğramlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmler Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 - 29 April 2009, pp.180-189

Bir Eşitsizlik Örneği Olarak Siyasal Meşruiyet ve Yurttaşlık

4. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler, Sivas, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.93-108

Books & Book Chapters

Toplumsal Fay Hatlarının Anatomisi Üzerine

in: Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri 2, Uğur Pişmanlık, Editor, Aratos Yayınları, Mersin, pp.109-128, 2019

Rus Yayılmacılığı ve Kafkas Halklarının Göçleri

in: Sosyoloji Araştırmaları, Cahit Aslan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.79-128, 2019

Experiences and Approaches of Teachers in Philosophy Teaching in Turkey

in: AN ANTHOLOGY OF PHILOSOPHICAL STUDIESVOLUME 12, Patricia Hanna, Editor, Athens Institute for Education and Research, Athens, pp.29-44, 2018

Göçten Soykırıma Çerkes Gerçeği

in: Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler, Ünlü E.; Duman M., Editor, Kafdav Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2015

Adan-Seyhan'daki Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları, İşlev ve Rolleri

in: Adana Seyhan daki Sığınmacıların Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri Raporu, Adnan GÜMÜŞ, M. Sezai DURGUN, Cahit ASLAN, Güven BOĞA, Ferzan ÖZYAŞAR, Mesut DAĞERİ, Erkan TİYEKLİ, İsmail BULCA, Özkan EVREN, Zafer ÖZGENTÜRK, Merve AKDAĞ, Editor, Seyhan Belediyesi, Adana, pp.82-115, 2015

Toplumsal Gruplar

in: Davranış Bilimleri, Şimşek A., Eroğlu Ö., Editor, Eğitim Yayaınevi, Konya, pp.422-455, 2013

Toplumsal Gruplar

in: Davranış Bilimleri, Ali Şimşek, Ömer Eroğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.421-454, 2013

1864 Trajedisi-The Tradegy of 1864

in: Sürgün-Exile, Ünal, M., Editor, Kafdav Yayaınları, Ankara, pp.262-295, 2011

The Tragedy of 1684

in: Circassian Exile, Muhittin Ünal, Editor, Kaf-Dav, Ankara, pp.295322, 2011

Toplum, Toplum Tipleri ve Toplumsallaşma

in: Sosyoloji, Merter M., Talas M., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.141-172, 2010

Felsefenin Sosyolojisi

in: Felsefe, Bilim ve Sanat İlişkileri, Günay M., Gümüş A., Editor, İzdüşüm Yayaınevi, İstanbul, pp.56-61, 2007

Doğu Akdeniz'deki Çerkesler

Adana Kafkas Kültür Derneği, Adana, 2005

Fellahlar'ın Sosyolojisi

Karahan Kitabevi, Adana, 2004

Deltadaki Demografik Yapı ve Deltada Tarım

in: Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi Tanıtım Kitabı, Aslan C., Gümüş, A., Atik M., Editor, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı, Adana, pp.43-197, 2004

Savaşa Karrşı Barış İçin Dünyanın Bütün Gençleri Birleşin

in: Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar, Çubukçu A., Editor, Evrensel Basım Yayaın, İstanbul, pp.49-54, 2002

Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme

in: Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Yançatarol S., Editor, Kaf-Der Yayınları, Ankara, pp.25-32, 1999

Expert Reports

Fellahların Sosyolojisi Üzerine

Çukurova Üniversitesi, pp.2, Adana, 2015

Other Publications