Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İslam ve Anarşizm

Özne , vol.1, no.36, pp.279-298, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Nusayriler’de “Amcalık” Kurumu ve İşlevleri

Antakiyat , vol.1, no.2, pp.202-214, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TERTIARY RELATIONS AND CONSCIENCE

Route Educational Social Science , vol.5, no.10, pp.1034-1042, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

151 Yıllık Büyük Sürgün: Çerkesler Neden Balık Yemez

Derin Tarih , no.39, pp.102-109, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çerkeslerin Sayıları Gerçekten Bu Kadar mı?

Nart , no.54, pp.18-23, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Çerkesleri Ne Kadar Diasporik?

Nart , no.53, pp.13-17, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kimlik Çeşitlenmeleri ve Yurttaşlık

Nart , no.39, pp.61-66, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Successiony of Hurrian-Urartian Civilization in Chechen Mythology

Conference on Hurrian-Urartian Word and the Civilizations of Western Asia: EthnoCultural Relations, Groznyj, Russia, 9 - 11 October 2023, pp.63-73

The Importance of Improving the Circassian – Circassian Dialogue for the Future

Third International Circassian Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2022

The Potential of the Younger Generations of Preserving Circassian Culture and Identity

Third International Circassian Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2022

The Caucasian diaspora, The struggle for visibility and recognition

Minorities and Diasporas in Turkey: Public images and issues in education, Roma, Italy, 30 November 2021

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUHTARLIK SİSTEMİNİN HUKUKSAL VE FONKSİYONEL ANALİZİ

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.55

Living Religiosity in Turkey: A Research on Woman with Headscarf and / or Hijab Women

International Conference on Research in Social Science Humanities, Budapest, Hungary, 24 - 25 September 2018, vol.1, pp.33 Sustainable Development

Nusayriler’de Amcalık Kurumu ve İşlevleri

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.186-187

Türkiye’xxde Felsefe Eğtimi ve Sorunları

8th ”International Conference on New Horizons in Education”, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, vol.3, pp.1071-1080

Türkiye’nin Yeni Ötekileri: Suriyeliler

2. Uluslararsı Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.1, pp.58

Experiences and Approaches of Teachers in Philosophy Teaching in Turkey

12th Annual International Conference on Philosophy, Atina, Greece, 22 - 25 May 2017, pp.22 Creative Commons License

Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları Adana Örneği

1. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.2

Türkiye de Toplumsal İdealler ve İnsan Hakları Eğitimi

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Australia, 13 - 15 July 2016, vol.5, pp.351-358 Sustainable Development

Tertiary Relations and Conscience

International Conference on The Changing World and Social Research I, Viyana, Austria, 25 - 28 December 2015, vol.1, pp.369-377

Sosyal ve Kültürel Sermayenin Ekonomik Sermayeye İvmesel Etkileri

Türkiye Dostluk Kulüpleri 3. Uluslararsı İş Fromu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2015

Etno-Sınıfsal Kompartımanlaşma: Adana Nüfusunun Sosyal Dinamik Bünye Analizi

Adana, Kent Sorunları Sempozyumu.3, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.357-396

Göçten Sürgüne Çerkes Gerçeği

Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler, 27 September - 17 October 2014

Türkiye de Çerkes Dilinin Konumu ve Sorunları

5. Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 04 February 2014

Türkiye de Adıge Dilinin Konumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

İkinci Uluslararafsı Adige Dili Konferansı, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2013

The Circassians in Turkey: An Eastern Mediterranean Socio-Demographic Sampling

Towards a New Generation of Scholarship on the Caucasus, Sukhum, Russia, 29 October - 04 November 2009, pp.123-130

Irkçı, Şoven Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi: Spekülatif Bir Deneme

6. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Aydın, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.87-97

Emniyet Teşkilatı Aday Öğrencilerle Üniversite Öğrencilerinin Birbirlerine Yönelik Tutum ve Yargıları

Polis Eğitimi Programlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 - 28 April 2009, pp.180-189

Emniyet Teşkilatı Aday Öğrenciler ile Üniversite Öğrencilerinin Biribirlerine Yönelik Tutum ve Yargıları

Polis Eğitimi Proğramlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmler Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 - 29 April 2009, pp.180-189

Bir Eşitsizlik Örneği Olarak Siyasal Meşruiyet ve Yurttaşlık

4. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler, Sivas, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.93-108

Books & Book Chapters

Güvenliğin Sosyolojisi: Güvenliği ‘Risk Toplumu’ Çerçevesinde Düşünmek

in: GÜVENLİĞİ YENİDEN OKUMAK Güvenlik: Çalışmalarında Kavramlar, Aktörler ve Güncel Konular, Harun Arıkan,Ali Gök, Editor, Yellow Tulip Press, Ankara, pp.119-146, 2024

Adana ve Göç

in: Cumhuriyetin Göçlerle Dolu 100 Yılı, Gazanfer Kaya, Editor, Ecem Yayıncılık, İzmir, pp.791-798, 2023

The Caucasian diaspora: the struggle for visibility and recognition

in: Minorities and Diasporas in Turkey Public Images and Issues in Education, Fulvio Bertuccelli,Mihaela Gavrila,Fabio L. Grassi, Editor, Sapienza Università Editrice, Rome, pp.97-114, 2023

Örgüt Sosyolojisi Üzerine

in: Birey, Örgüt ve Toplum, Müjdat Avcı, Ergün Kara, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.105-122, 2023

Kentte Yaşam ve Sekülerleşme İlişkisi

in: Güncel Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları II, Cait ASLAN ve İsmail SAMBERK, Editor, Akademisyen Yaynevi, Ankara, pp.101-125, 2022

Neutrosophic Modeling of Talcott Parsons’s Action and Decision-Making Applications for It

in: New Development of Neutrosophic Probability, Neutrosophic Statistics, Neutrosophic Algebraic Structures, and Neutrosophic Plithogenic Optimizations, Florentin Smarandache, Yanhui Guo, Editor, University of New Mexico UNM Digital Repository, New Mexico, pp.171-189, 2022

Türkiye’de Milli Kimliğin İnşası ve Farklı Etnik Grupların Durumu: Çerkesler Örneği

in: Çerkeslerin 21. Yüzyılı: Kimlik, Anayurt ve Siyaset, Merih Cemal Taymaz,Sevda Alankuş, Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.65-84, 2021 Sustainable Development

Toplumsal Değişme Dinamiklerinin Yaşar Kemal Romanlarındaki İzdüşümü: Hüyükteki Nar Ağacı Romanı Üzerinden Bir Okuma

in: Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak, Aziz Şeker,Emre Özcan, Editor, Nida Yayınları, Ankara, pp.415-434, 2021

Toplumsal Fay Hatlarının Anatomisi Üzerine

in: Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri 2, Uğur Pişmanlık, Editor, Aratos Yayınları, Mersin, pp.109-128, 2019

Rus Yayılmacılığı ve Kafkas Halklarının Göçleri

in: Sosyoloji Araştırmaları, Cahit Aslan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.79-128, 2019

Experiences and Approaches of Teachers in Philosophy Teaching in Turkey

in: AN ANTHOLOGY OF PHILOSOPHICAL STUDIESVOLUME 12, Patricia Hanna, Editor, Athens Institute for Education and Research, Athens, pp.29-44, 2018

Göçten Soykırıma Çerkes Gerçeği

in: Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler, Ünlü E.; Duman M., Editor, Kafdav Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2015

Adan-Seyhan'daki Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları, İşlev ve Rolleri

in: Adana Seyhan daki Sığınmacıların Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri Raporu, Adnan GÜMÜŞ, M. Sezai DURGUN, Cahit ASLAN, Güven BOĞA, Ferzan ÖZYAŞAR, Mesut DAĞERİ, Erkan TİYEKLİ, İsmail BULCA, Özkan EVREN, Zafer ÖZGENTÜRK, Merve AKDAĞ, Editor, Seyhan Belediyesi, Adana, pp.82-115, 2015

Toplumsal Gruplar

in: Davranış Bilimleri, Ali Şimşek, Ömer Eroğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.421-454, 2013

1864 Trajedisi-The Tradegy of 1864

in: Sürgün-Exile, Ünal, M., Editor, Kafdav Yayaınları, Ankara, pp.262-295, 2011

Toplum, Toplum Tipleri ve Toplumsallaşma

in: Sosyoloji, Merter M., Talas M., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.141-172, 2010

Felsefenin Sosyolojisi

in: Felsefe, Bilim ve Sanat İlişkileri, Günay M., Gümüş A., Editor, İzdüşüm Yayaınevi, İstanbul, pp.56-61, 2007

Doğu Akdeniz'deki Çerkesler

Adana Kafkas Kültür Derneği, Adana, 2005

Kafkasya'nın Sosyoekonomik Yapısı

in: Biz Çerkesler, Muhittin Ünal; Erol Yıldır, Editor, Kafed Yayınları, Ankara, pp.1-14, 2005

Fellahlar'ın Sosyolojisi

Karahan Kitabevi, Adana, 2004

Deltadaki Demografik Yapı ve Deltada Tarım

in: Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlaması Projesi Tanıtım Kitabı, Aslan C., Gümüş, A., Atik M., Editor, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı, Adana, pp.43-197, 2004

Savaşa Karrşı Barış İçin Dünyanın Bütün Gençleri Birleşin

in: Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar, Çubukçu A., Editor, Evrensel Basım Yayaın, İstanbul, pp.49-54, 2002

Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme

in: Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Yançatarol S., Editor, Kaf-Der Yayınları, Ankara, pp.25-32, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Afet Sosyolojisi

Nobel Yayınevi, pp.61-64, 2023

AKÜLTÜRASYON, KİMLİK, KÜLTÜREL ÇOĞULCULUK

Nobel Yayınevi, pp.7-10; 291-225; 239-244, 2023

Other Publications

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

190

H-Index (Scopus)

13

Project

10

Thesis Advisory

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals