Experiences and Approaches of Teachers in Philosophy Teaching in Turkey


Creative Commons License

ASLAN C.

12th Annual International Conference on Philosophy, Atina, Yunanistan, 22 - 25 Mayıs 2017, ss.22

  • Basıldığı Şehir: Atina
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Türkiye'de felsefe öğretimi temel olarak hem tarihsel hem de dönemsel sosyo-politik sorunlardan etkilenmiştir. Aynı zamanda, öğretmenlerin sınıflarda kullandıkları yöntem ve öğretmenlerin yetkinliği öğrencilerin felsefe öğretimine yönelik tutumlarını da etkiler.

Bu araştırmanın amacı, lise felsefesi öğretmenlerinin kullandıkları yöntemleri ve felsefe öğretimine ilişkin öğretmenlerin deneyimlerini incelemektir. Böylece, felsefe öğretiminin sorunları tespit edilmiş ve bu sorunların çözümleri üzerinde durulmuştur.

Araştırmanın evrenini Türkiye'de lise felsefesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış bir anket yardımıyla kartopu örnekleme tekniği ile toplanmıştır.

Sonuçlar, problemleri tanımlamamıza yardımcı olan çok değişkenli analiz temel alınarak analiz edilmiş ve olası çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

It is a fact that philosophy teaching in Turkey is basically affected by historical and conjectural socio-politic problems. Also, students’ manners to philosophy teaching, used technique and qualification of teachers affect it.

The aim of this study is to examine the approaches that high school teachers use and their experiences on philosophy teaching. Thus, the problems about philosophy teaching will be detected and solution offers will be discussed for those problems.

It is aimed to determine more effective and sustainable philosophy teaching approaches based on teachers’ experiences and approaches in philosophy teaching.

The study’s population consists of philosophy teachers in Turkey. Data was collected on the basis of sampling.

In accordance with the findings that were found as a result of the study, it should be proved/ revealed how sustainable and effective philosophy teaching will be made and solutions should be improved.