Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Validity and reliability of the Turkish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.730-738, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The use of high-flow nasal cannula during extubation

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.224, ss.146-147, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the cardioprotective effects of dexmedetomidine and remifentanil in cardiac surgery

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, ss.1403-1409, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The anesthesia of trachea and bronchus surgery

JOURNAL OF THORACIC DISEASE, cilt.8, ss.3442-3451, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Percutaneous nephrolithotomy in prone position in patients with spinal deformities

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, ss.21053-21061, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anaesthesia Management of Premature Conjoined Twins with Anal Atresia

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.47, ss.352-354, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Sevoflurane and Dexmedetomidine on Pulmonary Mechanics in ICU Patients

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.47, ss.206-212, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pulsed and conventional radiofrequency thermocoagulation applications on low back pain

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.1027-1032, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anesthesia for rigid bronchoscopy in children: single center experience

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.678-684, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children Airway Management.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.44, ss.81-5, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.99-101, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.44, ss.81-85, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spinal Musküler Atro?li Sezaryen Olgusunda Sugammadeks ile Başarılı Rekürarizasyon.

TurkiyeKlinikleri J Case Rep, cilt.23, ss.355-358, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noonan Sendromlu Bir Çocukta Anestezik Yaklaşım

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.47-50, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediyatrik Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.24, ss.149-158, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anesthetic Approach to a Child with Noonan's Syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.47-50, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Herediter Anjiyoödemli Hastaya Anestezi Yaklaşımı

Turk J Anaesth Reanim, cilt.42, ss.217-219, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Pregabalin on Postoperative Pain

Tur ki ye Kli nik le ri J Anest Re a nim, cilt.12, ss.26-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic Approach to a Child with Noonan?s Syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.47-50, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spinal Anestezi Sonrası Geçici Nörolojik Semptomlar

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.38, ss.33-44, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epidural levobupivacaine versus levobupivacaine-morphine in postoperative analgesia for paediatric patients.

Journal of Anesthesiology and Clinical Science, cilt.2, no.2049, ss.1-5, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Rezeksiyon-Rekonstrüksiyon Tecrübemiz

Ulusal Akciğer Kanseri Derneği 8. Kongre, Bodrum / Muğla, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Artık Daha Malign

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016

Comparison of stapled and hand-swen intestinal anastomosis techniques in roux-en-y hepaticojejunostomy in children

European Congress of Paediatric Surgeons, Ljubljana, Slovenya, 17 - 20 Haziran 2015, ss.178

Tek akciğerli travma sonrası gelişen olgunun mekanik ventilasyon yönetimi

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, ss.285

Status epileptikusla seyreden hipoparatiroidi ilişkili Fahr sendromu

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, ss.260

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan Acillerinde Anestezi

Pediyatrik Anestezi Akıl Notları, Dönmez A, Ergil J, Özkan D, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.189-198, 2015

Anesteziyolojiye giriş, monitorizasyon

Klinik Anesteziyoloji, Özcengiz D, Birbiçer H, İnanoğlu K, Öksüz H, Ganidağlı S, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.1-70, 2014

Diğer Yayınlar