Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOCIAL SELF-EFFICACY OF ADOLESCENTS WHO PARTICIPATE IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.39, ss.1417-1423, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of the Factors Hindering Adults 'Participation in Physical Activity

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, no.5, ss.69-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study on the usage status of exerciseequipment and technologies by theindividuals participating in physicalexercise

GYMNASIUM Scientific Journal of Education, Sports and Health, cilt.17, ss.35-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailelerin Çocuklarını Spor ve Fiziksel Aktiviteye Yönlendirmelerine Iliskin Görüsleri,

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.93-102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki:Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.13, ss.305-310, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİSKİN GÖRÜŞLERİ

E-Journal of New Wolrd Sciences Academy / Sport Sciences, cilt.6, ss.93-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, cilt.8, ss.29-34, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetkinlik Beklentisinin Spor ve Fiziksel Aktivitedeki Önemi

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, cilt.5, ss.9-15, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alısı

Celal Bayar Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova Üniversitesi Personelinin Sportif Olanaklardan Yararlanma Düzeyleri

Ege Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, cilt.3, ss.23-29, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hakkındaki Görüşleri?

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Performans Dergisi, cilt.3, ss.136-149, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alısı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.24-32, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Somatotip ile Boy ve Vücut Agırlıgı Arasındaki Iliski

Ege Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Performans, cilt.1, ss.163-167, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Entrepreneurship education in sports

3. Uluslararası Yaşamboyu Eğitim ve Liderlik Konferansı, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.32-35

An Investigation of Participation Status of Academicians in Different Faculties in Physical Activity

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1

AN INVESTIGATION OF PARTICIPATION STATUS OF ACADEMICIANS IN DIFFERENT FACULTIES IN PHYSICAL ACTIVITY

2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SPORT, EDUCATION, AND SOCIETY (IECSES), Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.60

Güreşte Şiddet Eğiliminin Cinsiyetçi Kalıpları Güreşte Şiddet Ve Erkek(lik) İlişkisi

10. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kırıkkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1

Kız çocuklarının Spor Yaşantıları: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Analiz

International gender and Sport, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016, ss.829

A STUDY ON THE SPORTS TRAINING AND INSTRUCTION IN TURKEY AN OVERVIEW OF HIGHER PROGRAMS IN THE AREA OF SPORTS

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PROMOTINGA HEALTHY LIFESTYLE, Bükreş, Romanya, 25 - 26 Mart 2016, ss.3-5

A STUDY ON THE SPORTS TRAINING AND INSTRUCTION IN TURKEY AN OVERVIEW OF HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN THE AREA OF SPORTS

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS - THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE, Bucharest, Romanya, 25 Mart 2016, ss.69-74 Creative Commons License

STUDY ON THE USAGE OF EXERCISE EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES BY THE INDIVIDUALS PARTICIPATING IN PHYSICAL EXERCISE

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, PART OF LIFELONG LEARNING", Bükreş, Romanya, 20 - 21 Mart 2015, ss.7-9

STUDY ON THE USAGES STATUS OF EXERCISE EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES BY THE INDIVIDUALS PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITIES

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, PART OF LIFELONG LEARNING, Bucharest, Romanya, 20 Mart 2015, ss.145-151

An analysis of sport participation rates of women and men at various sports between years

Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2014, ss.1

Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 12 Aralık 2012 - 14 Aralık 2010, ss.1

Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 12 Aralık 2012 - 14 Aralık 2010, ss.1

THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACADEMIES IN TURKEY

SESIUNE INTERNATIONALA DE COMUNICARI ŞTIINTIFICE, Bucuresti, Romanya, 24 Kasım 2012, ss.83-86

Farklı Bölümlerdekı Ünıversıte Öğrencılerınde Depresyon Durumlarının Araştırılması

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.1755-1757

Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kilolu Bireylere Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması

11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.454

THE RESEARCHING OF DEPRESSION PATTERNS AMONG UNIVERSITY STUDENT IN DIFFERENT FACULTIES

11TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.1100-1103

Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı SArasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde bir Çalışma

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.13, no.3, ss.305-310

DETERMINATION OF PERCEIVED FIRST AID KNOWLEDGE AND SKILLS BY PHYSICIAL EDUCATION MAJORS

11TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.747-749

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.255

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR ve FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON CHILDREN AND SPORTS, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2010, ss.320-325 Creative Commons License

Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri

1.Uluslararası Çocuk ve Spor Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2010, ss.321-322

Üniversite Gençliğinin Futbolda Takım Tutma Durumlarının Araştırılması

1. Ulusşararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 1997, ss.51-65

Kitap & Kitap Bölümleri

Hentbolda 1500 Alıştırma

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar

Çağdaş Spor Yönetimi, "Doğu G, Sevimli D, Durusoy E.A., Editör, Akademisyen, Ankara, ss.357-373, 2013