Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi


DİNÇ Z. F. , DİKİCİ K. , ŞİMŞEK S., ÖZDEMİR İ.

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, 26 - 28 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri