Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1996 - 2004 Doktora

    Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Sağlık Bilimleri, Bedeneğitimi Öğretmenliği/Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2010 Yüksek Lisans

    Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması

    Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor