Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SOCIAL SELF-EFFICACY OF ADOLESCENTS WHO PARTICIPATE IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.39, no.10, pp.1417-1423, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

HOKEY HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.67-85, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of the Factors Hindering Adults 'Participation in Physical Activity

Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.69-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Study on the usage status of exerciseequipment and technologies by theindividuals participating in physicalexercise

GYMNASIUM Scientific Journal of Education, Sports and Health, vol.17, no.1, pp.35-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Çocuklarını Spor ve Fiziksel Aktiviteye Yönlendirmelerine Iliskin Görüsleri,

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.93-102, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki:Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.13, no.3, pp.305-310, 2011 (National Refreed University Journal)

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİSKİN GÖRÜŞLERİ

E-Journal of New Wolrd Sciences Academy / Sport Sciences, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Çocuklarını Spor ve Fiziksel Aktiviteye Yönlendirmelerine İlişkin Görüşleri

)” e-journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Other Refereed National Journals)

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

E-Journal of New Wolrd Sciences Academy / Sport Sciences, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Other Refereed National Journals)

Relationship Between Achievement Goal Orientation and Physical Seşf-perception Among Students Attending Physical Education Teaching

World Applied Sciences Journal, vol.11, no.6, pp.662-668, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, vol.8, no.1, pp.29-34, 2010 (National Refreed University Journal)

Relationship Between Achievement Goal Orientation and Physical self-perception among Students Attending Physical Education Teaching

World Applied Sciences Journal, vol.11, no.6, pp.662-668, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetkinlik Beklentisinin Spor ve Fiziksel Aktivitedeki Önemi

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, vol.5, no.1, pp.9-15, 2007 (National Refreed University Journal)

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek Sınavı Adaylarının I. ve II. Hak Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, vol.2, no.1, pp.5-10, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Ögrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.42-47, 2000 (National Refreed University Journal)

Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alısı

Celal Bayar Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.1-10, 1999 (National Refreed University Journal)

Çukurova Üniversitesi Personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri

Performans, Ege Üniversitesi, vol.3, no.1, pp.23-29, 1997 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Üniversitesi Personelinin Sportif Olanaklardan Yararlanma Düzeyleri

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-29, 1997 (Other Refereed National Journals)

Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alısı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.24-32, 1996 (National Refreed University Journal)

Somatotip ile Boy ve Vücut Agırlıgı Arasındaki Iliski

Ege Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Performans, vol.1, no.3, pp.163-167, 1995 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Motivasyonları

. Selçuk 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 07 June 2020, pp.42-44

DETERMINATION OF METAPHORIC PERCEPTION TOWARDSDANCING OF PERSON WHO DO RECREATIONAL DANCING

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018

Ailelerin Spor Kulüplerine Gönderdiği Çocuklarına Spor Yaptırma Nedenleri ve Beklentileri

1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.317-332

Hokey Antrenörlerinin Liderlik Tarzlarının İncelenmesi

5. ınternational Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.94

Üniversiteler 2.Lig Hentbol Müsabakalarına Katılan Takımların Otomatik Düşünce ve Başarısı İlişkisi

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.330-333

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Yeterlik, Akademik Başarı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.1388-1391

Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, 26 - 28 April 2018

Entrepreneurship education in sports

3. Uluslararası Yaşamboyu Eğitim ve Liderlik Konferansı, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.32-35

Farklı Fakültelerde Görev Yapan Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumlarının İncelenmesi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (IECSES), Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.60

An Investigation of Participation Status of Academicians in Different Faculties in Physical Activity

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.1

AN INVESTIGATION OF PARTICIPATION STATUS OF ACADEMICIANS IN DIFFERENT FACULTIES IN PHYSICAL ACTIVITY

2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SPORT, EDUCATION, AND SOCIETY (IECSES), Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.60

Güreşte Şiddet Eğiliminin Cinsiyetçi Kalıpları Güreşte Şiddet Ve Erkek(lik) İlişkisi

10. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kırıkkale, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Analiz

14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 01 November 2016, pp.829

Kız çocuklarının Spor Yaşantıları: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Analiz

International gender and Sport, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.829

A STUDY ON THE SPORTS TRAINING AND INSTRUCTION IN TURKEY AN OVERVIEW OF HIGHER PROGRAMS IN THE AREA OF SPORTS

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PROMOTINGA HEALTHY LIFESTYLE, Bükreş, Romania, 25 - 26 March 2016, pp.3-5

A STUDY ON THE SPORTS TRAINING AND INSTRUCTION IN TURKEY AN OVERVIEW OF HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN THE AREA OF SPORTS

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS - THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE, Bucharest, Romania, 25 March 2016, pp.69-74 Creative Commons License

STUDY ON THE USAGE OF EXERCISE EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES BY THE INDIVIDUALS PARTICIPATING IN PHYSICAL EXERCISE

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, PART OF LIFELONG LEARNING", Bükreş, Romania, 20 - 21 March 2015, pp.7-9

STUDY ON THE USAGES STATUS OF EXERCISE EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES BY THE INDIVIDUALS PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITIES

INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, PART OF LIFELONG LEARNING, Bucharest, Romania, 20 March 2015, pp.145-151

Determination of the Gender Distribution of Academic Staff in Different Faculties in Turkey

Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 September 2014, pp.155

An analysis of sport participation rates of women and men at various sports between years

Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 September 2014, pp.1

Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 12 December 2012 - 14 December 2010, pp.1

Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 12 December 2012 - 14 December 2010, pp.1

THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACADEMIES IN TURKEY

SESIUNE INTERNATIONALA DE COMUNICARI ŞTIINTIFICE, Bucuresti, Romania, 24 November 2012, pp.83-86

Correlation Between Perceived Body Weight and Fatphobic Attitudes of Physical Education Teacher Education Majors in Turkey

AIESEP International Conference University of Limerick, Ireland Moving People, Moving Forward, Limerick, Ireland, 22 June 2011, pp.14

Rafting Sporuna Katılan Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerini Motive Eden Faktörlerin Belirlenmes

11. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS 10-12 Kasım 2010 / November 10-12, 2010 – Antalya Turkey, 10 - 12 November 2010

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.255

Farklı Bölümlerdekı Ünıversıte Öğrencılerınde Depresyon Durumlarının Araştırılması

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.1755-1757

Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kilolu Bireylere Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması

11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.454

THE RESEARCHING OF DEPRESSION PATTERNS AMONG UNIVERSITY STUDENT IN DIFFERENT FACULTIES

11TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.1100-1103

Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı SArasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde bir Çalışma

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, vol.13, no.3, pp.305-310

DETERMINATION OF PERCEIVED FIRST AID KNOWLEDGE AND SKILLS BY PHYSICIAL EDUCATION MAJORS

11TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.747-749

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR ve FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON CHILDREN AND SPORTS, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.320-325 Creative Commons License

Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri

1.Uluslararası Çocuk ve Spor Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.321-322

Üniversite Gençliğinin Futbolda Takım Tutma Durumlarının Araştırılması

1. Ulusşararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 1997, pp.51-65

Books & Book Chapters

Hentbolda 1500 Alıştırma

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar

in: Çağdaş Spor Yönetimi, "Doğu G, Sevimli D, Durusoy E.A., Editor, Akademisyen, Ankara, pp.357-373, 2013

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar “Spor Yönetiminde Yasal Konular

in: Çağdaş Spor Yönetimi, Gazanfer Doğu, Dilek Sevimli Engin Altan Durusoy, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.357-375, 2013