Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic factors determining morbidity and mortality in organophosphate poisoning

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.33, ss.534-539, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Single-Dose Pralidoxime and Pralidoxime Infusions for the Treatment of Organophosphate Poisoning

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.472-477, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Serum IL-6, TNF alpha levels in snakebite cases occurring in Southern Turkey

EMERGENCY MEDICINE JOURNAL, cilt.28, ss.208-211, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gastric lavage with normal saline: effects on serum electrolytes

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.111, ss.216-218, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the process and effectiveness of consultation system in the Department of Emergency Medicine

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.210-216, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Trends in acute adult poisoning in a ten-year period in Turkey: factors affecting the hazardous outcome

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.110, ss.404-411, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of tow-dose antivenom therapy on morbidity and mortality in snakebite cases

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.26, ss.402-407, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ruptured hydatid cyst following minimal trauma and few signs on presentation

NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE, cilt.65, ss.117-118, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Different renal pathologies associated with hypothyroidism

RENAL FAILURE, cilt.24, ss.595-600, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parotitis due to organophosphate intoxication

JOURNAL OF TOXICOLOGY-CLINICAL TOXICOLOGY, cilt.40, ss.563-565, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

High dose verapamil-trandolapril induced rhabdomyolysis and acute renal failure

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.18, ss.738-739, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Loratadine toxicity

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.18, ss.639-640, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Doxazosin overdosage

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.18, ss.638-639, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utilization of plasmapheresis in the management of bismuth intoxication with acute renal failure

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, cilt.28, ss.629-632, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intrapleural and Intraperitoneal Free Fluid in Calcium Channel Blocker Overdose

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.15, ss.82-85, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aktif Sporu Bırakmış Sporcularda Hipertansiyon Sıklığı

Spor ve Tıp Dergisi, cilt.8, ss.23-25, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effective factors in diabetic foot development and prognosis

Annals of Medical Sciences, cilt.9, ss.120-124, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fiziksel Aktivitenin Eritrosit Sedimantasyon Hızı Fibrinojen Alfa 2 Globulin ve Gama Globulinler Üzerine Etkisi

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Bülteni, cilt.2, ss.47-49, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Aktivitenin Eritrosit Sedimantasyon Hızı Fibrinojen Alfa 2 Globulin ve Gama Globulinler Üzerine Etkis

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Bültenİ, cilt.2, ss.47-49, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez, Non İnsulin Dependet Diabetes Mellituslu Bir Hastada Diyet ve Aktif Egzersizin Tedavi Üzerine Etkisi

Journal of Sports Medicine, cilt.32, ss.137-140, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acil Serviste Metil Alkol Zehirlenmesi Tanısı Alan Hastaların Geriye dönük değerlendirilmesi

9th Asian Conferans on Emergency Medicine & 13 th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017, ss.30

Acil Serviste Metil Alkol Zehirlenmesi Tanısı Alan Hastaların Geriye dönük değerlendirilmesi

9th Asian Conferans on Emergency Medicine & 13 th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017, ss.30

Investigation of the Patients Etiology Admitted to the Emergency Department With Shock

EUSEM 2017(11. European Congress On Emergency Medicine, Atina, Yunanistan, 23 Eylül - 27 Aralık 2017, ss.45

Etiology of Hyperkalemia in Emergency Department

MEMC-GREAT Congress, Lizbon, Portekiz, 6 - 10 Eylül 2017, ss.42

Prognostic factors determining morbidity and mortality in organophosphate poisoning

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Prognostic factors determining mortality and morbidity in orhanophosphate poisoning.

5th EurasianCongress on Emergency Medicine& 12thTurkishEmergencyMedicineCongress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016, ss.177

Succesfull Treatment of Hepatic Failure Due to Acetaminophen Poisoning with FPSA

The Fourth Mediterrenian Emergency Medicine Congress, Sorrento, İtalya, 15 - 19 Eylül 2007

Unintentional Endosulfan Poisoning

The Fourth Mediterrenian Emergency Medicine Congress, Sorrento, İtalya, 15 - 19 Eylül 2007

Organofosfat zehirlenmelerinin Pankreas Üzerine Etkisi: Organofosfatlar Akut Pankreatite Neden Olur mu?",

XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2000, cilt.0, ss.95

Organofosfat zehirlenmelerinin Pankreas Üzerine Etkisi: Organofosfatlar Akut Pankreatite Neden Olur mu?",

XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2000, cilt.0, ss.95