Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Customer profitability analysis with time-driven activity-based costing: a case study in a hotel

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, cilt.22, ss.609-637, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALMAN MALİYET MUHASEBESİSİSTEMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynak Tüketim Muhasebesi: Üretim İşletmesinde Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.88, ss.97-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALİTE MALİYETLERİNİN PAF MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR MEDİKAL PARÇA ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

The Journal of Academic Social Science, sa.63, ss.723-740, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önleme ve Değerlendirme Maliyetlerindeki İyileştirmelerin Başarısızlık Maliyetlerinde Etkisi Üzerine Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.181-198, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖNLEME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİNDEKİ İYİLEŞTİRMELERİN BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNDE ETKİSİ ÜZERİNE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMA

International Journal of Management Economics and Business, cilt.13, sa.31, ss.181-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving health care costing with resource consumption accounting

International Journal of Health Care Quality Assurance, cilt.29, sa.6, ss.646-663, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kalite Maliyetleri ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

World of Accounting Science, cilt.16, sa.1, ss.45-62, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The measurement and management of unused capacity in a time driven activity based costing system

Journal of Applied Management Accounting Research, sa.10, ss.43-56, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stratejik Performans Değerlendirmede Dengeli Sonuç Kartı: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.23-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Performans Değerlendirmede Dengeli Sonuç Kartı: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sa.25, ss.23-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısıtlar Teorisi ve Süreç Muhasebesinin Yönetim Muhasebesi Açısından Önemi

Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Öneri dergisi, cilt.6, sa.27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısıtlar Teorisi ve Değişken Maliyet Sistemi

Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi: Analiz, cilt.6, sa.15, ss.17-28, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kısıtlar Teorisi ve Değişken Maliyet Sistemi

Analiz: Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi, cilt.6, sa.15, ss.17-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect and Implementation of Just-In-Time System From A Cost and Management Accounting Perspective

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.109-124, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Activity-Based Cost-Volume-Profit Analysis: Another Approach to Break-Even Analysis

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.227-244, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.433-448, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Resistance to Accounting Changes: A Survey

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.363-377, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.433-448, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama

World of Accounting Science, cilt.6, sa.2, ss.15-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama

The World of Accounting Science, cilt.6, sa.2, ss.15-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benefits of Computerized Accounting Information Systems on the JIT Production Systems

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.21-36, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Quality Costs and Their Importance in Cost and Management Accounting

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.10, ss.134-147, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetiminin Anlamı, Önemi ve Faydaları

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.147-158, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Costing Practices in Continuous Processors: A Comparison of two Case Studies

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.601-624, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Muhasebesi Açısından Kısıtlar Teorisi ve Süreç Muhasebesi

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.185-198, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Comparison of the Costing Practices Adopted Within Turkish and British Paper Industries: A Survey

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.107-132, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Theoretical Background of Some Research Methods Applicable in Cost and Management Accounting

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.12, sa.2, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Historical Development of Cost and Management Accounting in Europe and US

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.247-262, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Change in Manufacturing and its Effects on Cost and Management Accounting

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Muhasebesinde Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.45-64, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmeler Açısından Kıdem Tazminatı: Finansman ve Muhasebe Yönünün İncelenmesi

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.7, sa.74, ss.53-58, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maliyet Muhasebesi Açısından Sıfır Stokla Üretim Just in Time Sistemi

Verimlilik Dergisi, sa.4, ss.99, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Kiralama Uygulaması Hakkında Eleştiriler

Adana Ticaret Odası Dergisi, sa.4, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart Maliyet Sistemi ve Bütçe İlişkisi

Uygulamalı Mevzuat Dergisi, cilt.2, sa.22, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of the Quality Costs Emerged in a Business Operated in the Medical Sector

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES II, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.44-49

Industry 4.0: The Impact of Technological Change on Manufacturing Companies

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.115-118

German Costing System in Terms of Management Accounting

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

Industry 4.0: The Effects on Product and Manufacturing Cost

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

”Yalın Üretim Süreci ve Endüstri 4.0

2. International Symposiumon Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

Alman ve Amerikan Maliyet Sistemlerinin Maliyet Merkezi Açısından İncelenmesi

2. International Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.932

A New Management Accounting Approach Resource Consumption Accounting

International Congress Of Management Economy And Policy, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1286-1298

Quality Costs: A Comparison of Two Case Studies

Masters International Research & Development Center, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Macaristan, 24 - 26 Mayıs 2016, ss.37

An Analysis of German Costing System for Managers

Twenty Fourth Annual World Business Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 31 Mayıs 2015

QUALITY COSTS WITHIN THE FRAMEWORK OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND A CASE STUDY IN THE CUKUROVA REGION OF TURKEY

10th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-12 identifier

A New Approach To Cost and Managerial Accounting: Resource Consumption Accounting

1 st International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Activity-Based Cost-Volume-Profit Analysis

American Society of Business and Behavioral Sciences Program of 13th Annual Meeting, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 25 Şubat 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

An Application of Customer Profitability Analysis in A Manufacturing Company

Business And Economics Researches Book, Kara E,, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.1-20, 2019

An Application of Customer Profitability Analysis in A Manufacturing Company

Social Sciences Management, Marketing, Accounting-Finance and Economics, Kara Ergün, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.1-20, 2019

QUALITY COSTS: A COMPARISON OF TWO CASE STUDIES

ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCHES BOOK, Yalçın A,, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-16, 2018

Quality Costs: A Comparison of Two Case Studies

Academician Publisher Scientific Researches Book, Yalçın Azmi, Editör, Akademisyen Yayınevi, Adana, ss.1-16, 2018