Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE GOVERNMENT SPENDING-REVENUE NEXUS IN CEE COUNTRIES: SOME EVIDENCE FOR ASYMMETRIC EFFECTS

PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.28, no.6, pp.633-647, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Curse or Blessing? An Empirical Re-examination of Natural Resource-Growth Nexus

JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT, vol.30, no.8, pp.1455-1473, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Current Account Sustainability: A Non-Linear Comparative Empirical Overview

PANOECONOMICUS, vol.65, no.4, pp.411-426, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Asymmetries in Twin Deficit Hypothesis: Evidence from CEE Countries

EKONOMICKY CASOPIS, vol.66, no.6, pp.580-597, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

GROWTH VOLATILITY AND GOVERNMENT EXPENDITURE IN LOW AND MIDDLE INCOME COUNTRIES: A DYNAMIC PANEL ANALYSIS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, pp.123-138, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

GOVERNMENT SIZE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A THRESHOLD REGRESSION ANALYSIS

PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.26, no.2, pp.142-154, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE EFFECT OF TRADE OPENNESS AND INCOME ON THE SIZE OF A GOVERNMENT

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, pp.164-178, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A BRIEF ANALYSIS OF THE TAX SMOOTHING HYPOTHESIS IN TURKEY

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, pp.78-93, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Tax Smoothing Hypothesis: A Turkish Case

PANOECONOMICUS, vol.61, no.4, pp.487-501, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tax Tilting and Tax Smoothing: Evidence from South Africa and Turkey

Journal of Economic Cooperation and Development, vol.41, no.2, pp.91-112, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Natural resource rents and capital accumulation nexus: do resource rents raise public human and physical capital expenditures?

ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY STUDIES, vol.22, no.3, pp.449-466, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Sınır Testi Yaklaşımı

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.652, pp.91-112, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.651, pp.217-236, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kamu Borcunun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Eşbütünleşme Analizi

MALIYE DERGISI, vol.177, pp.1-27, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Polity Stability, Economic Growth, and Investment: A Dynamic Panel Analysis

Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol.25, no.1, pp.1-21, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

MALIYE DERGISI, no.175, pp.140-153, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı (NARDL)

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.36, pp.33-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nonlinear Bounds Testing Approach to Twin Deficit Hypothesis

MALIYE DERGISI, no.173, pp.211-227, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cari Denge ve Finans Hesabı İlişkisi Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama

Maliye Dergisi, pp.45-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Private Sector Balance on Government Budget An Empirical Examination

Maliye ve Finans Yazıları, no.105, pp.15-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Bütçe dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı

Yönetim ve Ekonomi, vol.22, no.2, pp.651-662, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hükümet Harcamalarında Konjonktürel Mandal Etkisi Türkiye Örneği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.177-188, 2014 (Other Refereed National Journals)

Politik İstikrarsızlığın Bütçe Dengesi Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği

MALIYE DERGISI, no.166, pp.243-267, 2014 (Other Refereed National Journals)

Konjonktür Yanlısı Maliye Politikası Nedenler ve Önleyici Tedbirler

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.590, pp.9-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

Optimal Size of Government in Turkey

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.4, no.2, pp.286-294, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fiscal Adjustments and Stimuli Turkish Case

Journal of Business Economics and Finance, vol.3, no.1, pp.71-91, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Maliye Politikası Konjonktür Yanlısı Mı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.123-140, 2013 (Other Refereed National Journals)

Optimal Maliye Politikası Bir Literatür Taraması

MALIYE DERGISI, no.162, pp.411-429, 2012 (Other Refereed National Journals)

Statik ve Dinamik Optimal Vergileme

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.49, no.565, pp.97-107, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 18 October 2019

Global Emtia Fiyatlarının Enflasyona Etkisi: Türkiye için Frekans Nedensellik Analizi

INSAC IV. Social, Human and Administrative Sciences Congress, 13 - 16 October 2019

Do Natural Resource Rents Raise Public Education Expenditures?

V. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 3 - 05 October 2019

Does external debt matter for investment: Evidence from GMM

International Conference on Eurasian Economies, Taşkent, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018, pp.81-85

MENA Ülkelerinde Askeri Harcama ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Doğrusal Olmayan Bir Yaklaşım

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

Düşük ve Yüksek Gelirli Ülkelerde Askeri Harcama ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 - 28 June 2018

Is External Debt Harmful for Economic Growth?

2nd International Congress on Social Sciences, Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018, pp.342

Türkiye İçin Neden Bir Harcama Kuralı?

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romania, 6 - 11 September 2017, pp.457-462

Curse or Blessing? A Re-examination of Natural Resources-Growth Nexus

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 18 - 24 September 2017

Exchange Market Pressure in Turkey: An Example of Univariate Regime Switching

International Congress of Management, Economy and Policy 2017, 20 - 21 May 2017

Is There a Relationship between Government Size and Growth Volatility

2. International Congress on Economics and Business, saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.674-682

Tax Structure and Economic Growth A GMM Analysis

7. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Devlet, Ekonomi Politikası, Vergilendirme ve Kalkınma, 28 - 30 June 2016

Polity Stability Economic Growth and Investment A Dynamic Panel Analysis

2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Konferansı, Kazakhstan, 16 - 18 May 2016

Books & Book Chapters

The Effects of Energy, Non-Energy, and Precious Metal Prices on the Inflation in Turkey: An ARDL Approach

in: Current Debates on Social Sciences 3: Human Studies, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Topbaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.333-344, 2019

Chapter 8: The Effects of Oil Prices On Selected Macroeconomic Variables in Turkey: Evidence from ARDL and NARDL model

in: Strategic Approaches in Social Sciences II, Florina Oana Virlanuta, Ayhan Yatbaz, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.133-152, 2018

Tax Structure and Economic Growth: A GMM Analysis

in: Social and Economic Dynamis of Development Case Studies, Savaş Çevik, Hamza Şimşek, Harini Mittal, Editor, IJOPEC, pp.107-114, 2016