PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL ANALİZİ


TURAN T. , ÖZER H. A.

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 7 - 11 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri