Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EMPIRICAL STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ENVIRONMENTAL TAXES: EUROPEAN UNION AND TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.14, ss.799-808, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anayasal İlkeler Açısından Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.2741-2762, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi Teşvikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.1562-1594, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Zor Durum: Anayasal İlkeler Açısından Bir Değerlendirme

Vergi Raporu, ss.128-146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koşula Bağlı Sözleşmelerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.857-874, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Yerel Yönetimlere Yapılan Özel Bağışlara Yönelik Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, cilt.15, ss.749-770, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Tahvil Piyasaları: Türkiye?de Yeşil Tahvil Piyasasının Geliştirilebilmesi için Öneriler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.159-175, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenilenebilir Enerji Yatırımları için Yeni Bir Finansal Araç: Yeşil Tahviller

MALİYE DERGİSİ, ss.85-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Financial Tool for Renewable Energy Investments: Green Bonds

MALIYE DERGISI, ss.85-110, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilir mi?

Bankacılar, ss.29-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi "Var" mı "Yok" mu İşte Bütün Mesele Bu

Sayıştay Dergisi, ss.117-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetim İflası ve Türkiye Değerlendirmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.145-164, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bakanlar Kurulunun Vergi Oranını Belirleme Yetkisinin Alt Sınırı: "Sıfır Oran"ın Anlamı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.399-426, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

`Sukuk-Kira Sertifikası? ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi

Bankacılar, cilt.24, ss.72-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

Maliye Dergisi, ss.170-186, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 11. Maddesine Göre Şahsi Kefalet

Vergi Sorunları, ss.185-197, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargılaması Hukukunda Tek Dilekçe İle Dava Açma

Maliye Dergisi, ss.448-466, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye?de Belediyelerin Tahvil İhracı ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması

Maliye Dergisi, ss.430-447, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ecrimisil Kanunen Kabul Edilen Bir Gidermidir?

Vergi Sorunları, ss.229-240, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda "Yanılma" Üzerine Bir Değerlendirme

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, ss.1297-1310, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Teorik Bir İnceleme

Çimento İşveren Dergisi, cilt.21, ss.16-29, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

En Az Geçim İndirimi Ve Türkiye Uygulaması

Vergi Dünyası, ss.226-233, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.133-144, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Transfer Fiyatlama ve Çok Uluslu İşletmeler Açısından Bir Değerlendirme

Vergi Sorunları, ss.123-137, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transfer Fiyatlama ve Çokuluslu İşletmeler Açısından Bir Değerlendirme

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.123-137, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polonya Emeklilik Sisteminde Dönüşüm

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.449-464, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.127-142, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Vergi Yargılama Hukukunda Delil Tespiti: Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Güncel Maliye Tartışmaları - 2, Prof.Dr.Gülay Yılmaz Akgül,Dr.Bumin Doğrusöz,Prof.Dr. Ayşe Güner, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.269-282, 2020

Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Güncel Maliye Tartışmaları-1, Prof.Dr. Ayşe Güner, Prof.Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Dr. Bumin Doğrusöz, Editör, Seçkin, İstanbul, ss.375-396, 2019

Gelir Vergisi Açısından Tazminatların Giderleştirilmesi

GVK 40/41 İNDİRİLECEK - İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER, Organ İ., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.57-78, 2013