Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye / Mali Hukuk, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sosyla Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Türk Vergi Hukukunda Tarh İşleminin Yargısal Denetimi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye / Mali Hukuk

 • 2004 Yüksek Lisans

  Türkiye'de Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Tek Çatı Altında Birleştirilmesi

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce