Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Harran Ovası Tarımsal Üretim Potansiyeli

Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, pp.109 Sustainable Development

Preserving our heritage: a case study from Southern Anatolia

Proceedings of the International Conference on Problems of Urban Growth - Preserving While Developing, Mersin, Turkey, pp.68

Çukurova Bölgesi Topraklarının İdeal Arazi Kullanım Planlaması

Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, vol.2, pp.1 Sustainable Development

Antakya Çevresinde Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanları ile Kentsel Yerleşime Açılabilecek Alanların Belirlenmesi

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Turkey, pp.100 Sustainable Development

Antalya Belek Yöresinde Hatalı ve Yanlış Arazi Kullanımının Boyutları ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu ?Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı?, Mersin, Turkey, pp.619 Sustainable Development

Parsel Bazında Yeni Bir Arazi Dereceleme Yöntemi

Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler, Ankara, Turkey, pp.391

Yeni Bir Sayısal Arazi Sınıflama Sistemi

Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, Şanlıurfa, Turkey, pp.1

Harran Ovası Tarımsal Üretim Potansiyeli

Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, pp.109 Sustainable Development

THE DETERMINATION OF GEOSTATISTICAL MODELING USED IN DETAILED SOIL SURVEY IN THE SELECTED TEST AREA

International Engineering and Natural Science Conference (INESEG) 2018, 14 - 17 November 2018, vol.1

Stereo Uydu Görüntülerinin Detaylı Toprak Etütlerinde Kullanılma Olanakları

Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.22

Kuzey Adana Arazi Değişim Haritasının QuickBird Uydu Verileri Kullanılarak Haritalanması

II.Ulusal Botanik / Bitki Bilimi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 28 August 2015, pp.103

Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması

Küresel Krizin Eşiğinde Tarım Sempozyum, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2012, pp.100

Tavas Ovası Topraklarında Potansiyel Kullanımların Belirlenmesi

Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.38-42

Adana'da Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Çözüm Yolları

ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 20 - 21 May 2011, vol.2, pp.298-304

Türkiye’de Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Gereği Yapılması Zorunlu Toprak Etüdleri ve Önemi

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, vol.1, pp.59-71 Sustainable Development

Toprak/Arazi Kullanımında Kil Minerallerin ve Mikromorfolojinin Önemi

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 October - 03 January 2009, pp.100

Updating of the Soil Map of the Çukurova University Campus Area by Using Geographic Information System (GIS)

International meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Aydın, Turkey, 29 October - 01 November 2008, pp.301-307

New Approaches to Reduce Time and Cost of detailed Soil Survey on the Undulating Landscape

International meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology., İzmir, Turkey, 29 October - 01 November 2008, pp.40

New Approaches To Reduce Time And Cost Of Detailed Soil Surveys On The Undulating Landscape

International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, İzmir, Turkey, 1 - 03 January 2008, vol.1, pp.100

Updating of the Soil Map of the Cukurova University Campus Area by Using Geographic Information System (GIS)

International Meeting on Soil Fertility,Land Management and Agroclimatology, İzmir, Turkey, 1 - 03 January 2008, vol.1, pp.100

Land Use Map of the Research and Implementation Farm of the Agricultural Faculty of Cukurova University Obtained by the Quickbird Satellite Data

International Meeting on Soil Fertility,Land Management and Agroclimatology, İzmir, Turkey, 1 - 03 January 2008, vol.1, pp.101 Sustainable Development

Land Use Plan on the Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS Techniques

International Soil Congress(ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Turkey, 7 - 10 June 2004, pp.45-54 Sustainable Development

Andic Soil Properties of Selective Soils in Turkey Derived From Volcanic Ash.

International Soil Congress Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Turkey, 7 - 10 June 2004, vol.1, pp.100

Land Use Plan on the Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS Tecniques

International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Turkey, 7 - 10 June 2004, vol.1, pp.101 Sustainable Development

Application of Different Land Evaluation Methods for the Soils of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 June 2002, pp.332-339

Genesis and Some Properties of Soil Formed on Miocene Gypsum in Turkish Republic of Northern Cyprus

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 June 2002, vol.1, pp.332-338

Genesis and Some Properties of Soils Formed on Miocene Gyprium in Turkish Republic of Northern Cyprus

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 June 2002, pp.367-374

Application of Differenf Land Evaluation Methods for the Soils of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 June 2002, vol.1, pp.332-338

History and Status of Soil Survey Programmes in Turkey and Suggestions on Land Management

Soil Resources of Southern and Eastern Mediterranean Countries, Zaragoza, Italy, 6 - 08 June 2001, pp.263

Land Use Planning of Atatürk, Tahirova, Kumkale and Gökçeada State Farms. Agroenviron 2000

2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications Proceedings, Tekirdağ, Turkey, 18 - 20 October 2000, pp.398-405 Sustainable Development

Detailed soil mapping of the Adıyaman-Kahta irrigation project area using digital satellite data

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İzmir, Turkey, 21 October - 24 September 1998, pp.529-532

Database of the Euphrates Basin Plains of GAP Region (GAPBFH) and Their General Properties

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.537-543

Mapping of Different Weathering Zones in a Volcanic Area by Using Landsat-TM Data

2nd International Meeting on "Red Mediterranean Soils", Adana, Turkey, 1 - 05 February 1997, pp.94-96

A Computer Model Developed for Land Classification and Land Use Planning

th Conference of the International Soil Conservation Organisation (ISCO), Bonn, Germany, 01 May 1996, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Tuzlu ve Alkali Alanların Uydu Verileri Yardımıyla Haritalanması

İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 October 1995, vol.1, no.7, pp.163-172

Application of a Quantitative Land Use Planning System in the South Eastern Project. The Future of Land: Mobilizing and Intergrating Knowledge for Land Use Options

Anniversary Conference of the Wageningen Agricultural University, London, United Kingdom, 1 - 05 May 1993, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Quantitative Suitability Evaluation of the Soils of South Eastern Anatolia For Agricultural Crops

NATO Advanced Research Workshop, London, United Kingdom, 1 - 05 May 1993, vol.1, pp.1

Options Méditerranéennes Serie A

Numéro 4. Remote Sensing in Agriculture, Montpellier, France, 1 May - 05 January 1990, vol.1, pp.95-102

Computer Assisted Soil Mapping of The Seyhan River Plain Using Landsat TM Data

ISSS Commission 5 th Symposium of The Working Group Remote Sensing "Remote Sensing is a Tool For Soil Scientist, Budapest, Hungary, 1 - 05 May 1988, vol.1, pp.185

Ceyhan Ovası Topraklarının Genesisi ve Sınıflandırılması Üzerinde Araştırmalar

Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, 1 - 05 May 1986, vol.6, pp.1-7

Akdeniz Bölgesi Büyük Toprak Gruplarının Taksonomisi ve FAO/UNESCO Dünya Toprak Haritası Lejandına Göre Sınıflandırılması

Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, 1 May - 05 January 1986, vol.5, pp.1-10

Yeni Bir Arazi Dereceleme Sistemi ve Ceyhan Hamdilli Köyü Uygulaması

I. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, Turkey, 1 - 05 May 1986, pp.425-443

Karstik Toprakların Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri ile Sınıflandırılması

Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Ankara, Turkey, 01 May 1986, vol.6, pp.1-7

Harran Ovası Toprakları

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 1986, vol.1, pp.91-108

An approach to Soil Survey and Computer Aided Land Evaluation For Land Consolidation in Turkey

Soil Information Systems Technology. Proceedings of The Sixth Meeting of The ISSS Working Group On Soil Information Systems, Wageningen, Germany, 01 May 1984, vol.1, pp.83-91

Hava Fotografı ve Uydu Görüntülerinin Ceyhan Ovası Topraklarının Haritalanmasında Kullanılması Üzerinde Araştırmalar

Türkiye Ulusal Fotoğrametri ve Uzaktan Algİlama Birliği (TUFUAB) VIII. Genel Kurul Toplantısı, Ankara, Turkey, 1 May - 05 January 1983, pp.100-116

Books & Book Chapters

Bölüm 1. Toprak Etüt Haritalama İşlem ve Metodolojisi

in: Toprak Etüt Haritalama El Kitabı, Suat Şenol, Gürsel Küsek, Mustafa Sarı, Yusuf Kurucu, Editor, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.1-25, 2015

3.7.Toprak Haritalama Lejantı

in: Toprak Etüt ve Haritalama El Kitabı, Suat Şenol, Güresl Küsek, Mustafa Sarı, Yusuf Kurucu, Editor, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım reformu Genel Müdürlüğü, pp.128-140, 2015

Chapter XIII. Soil Resdources of Turkey

in: Soil Resources of Mediterranean and Caucasus Countries Extention of the European Soil Database, Yusuf Yigini, Panos Panagos, Luca Montanarella, Editor, EU Publication Office, Ispra, pp.234-246, 2013

Soil Survey and Soil Database of Turkey

in: Soil Resources of Europa, Robert J. A. Jones, Beata Houskova, Peter Bullock Luca Montanarella, Editor, The European Soil Bureau, Joint Research Centre, Ispra, pp.371-375, 2005

History and status of soil survey programmes in Turkey and suggestions on land management

in: Soil Resources of Southern and Eastern Countries, Zdruli P., Steduto P., Lacirignola C., Montanarella L., Editor, CHIEAM, Bari, pp.263-275, 2001

Kartografya

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Adana, 1994

Çukurova Bölgesi Toprakları

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 1990

Toprak Etüd ve Haritalama

Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, 1988

Uzaktan Algılama

in: Uzaktan Algİlama Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notu, ŞENOL S., Editor, Tübitak-Tufuab, Adana, pp.1-40, 1986

Other Publications

Metrics

Publication

173

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

2

Project

30

Thesis Advisory

26
UN Sustainable Development Goals