Prof. SONGÜL SONAY GÜÇRAY


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Applied Psychology, Behavioural Sciences, Education

Former Researcher

Email: songuc@cu.edu.tr
Office Phone: +90 322 338 6733 Extension: 2772
Office Phone: +90 322 338 6310 Extension: 2772
Fax Phone: +90 322 338 6440
Web: https://avesis.cu.edu.tr//songuc

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

30

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1985 - 1989

1985 - 1989

Doctorate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Turkey

1978 - 1981

1978 - 1981

Postgraduate

Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Turkey

1968 - 1973

1968 - 1973

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

1989

1989

Doctorate

Çocuk Yuvalarında ve Ailesi Yanında Kalan 9-10-11 Yaş Çocuklarının Öz Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Abd

1981

1981

Postgraduate

Çocuk Bakım Yurtlarında Bakılan Çocuklar ile Aileleri Yanında Kalan Beş Yaş Düzeyindeki Çocukların Zihinsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması.

Ankara University, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Working with Therapeutic Cards.

Other

European School Psychology Centre Affiliated with the International Sch. Psy. Association

2011

2011

Yeni Bir Tedavi Yöntemi Olarak AYRIMSAMA (Mindfulness) Kursu.

Health&Medicine

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2011

2011

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) EMDR Uygulaması

Health&Medicine

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2011

2011

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği Katılım Sertifikası.

Health&Medicine

Bireysel ve Grup Terapileri Kursu. Kurs Moderatörü: Dr. Psk. Michael Bishop.

2011

2011

ŞEMA TERAPİSİ ve Şema Terapisinde Emosyonel Tekniklerin Kullanımı? kursu.

Health&Medicine

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2007

2007

Çocuk İstismarını Ele Almada Psikodrama Tekniklerinin Kullanımı eğitimi.

Education Management and Planning

Ankara Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

2005

2005

Kriz ve Krize Müdahale Katılım Sertifikası.

Education Management and Planning

Türk Psikologlar Derneği Eğitim Merkezi

2004

2004

Psikodrama Eğiticisi Sertifikası.

Health&Medicine

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.

2004

2004

Gestalt Terapi Maraton Grup Katılım Sertifikası.

Education Management and Planning

Gestalt Terapi Ceylan Daş Ankara

1997

1997

Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü (Ankara-İstanbul) İleri Psikodrama Eğitimi

Health&Medicine

Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü 1997-2014 Tarihleri süresince.

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Applied Psychology

Behavioural Sciences

Education

Academic Titles / Tasks

2004 - 2018

2004 - 2018

Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1997 - 2003

1997 - 2003

Associate Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1990 - 1996

1990 - 1996

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1987 - 1990

1987 - 1990

Lecturer

Cukurova University, --------------------------------, İlkçğretim

1983 - 1987

1983 - 1987

Lecturer

Uludağ Üniversitesi

Managerial Experience

2013 - 2014

2013 - 2014

Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1998 - 2013

1998 - 2013

Academic Board Member

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1993 - 1998

1993 - 1998

Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1987 - 1990

1987 - 1990

Academic Board Member

Cukurova University, Çukurova Üniversitesi Adana Eğitim Yüksek Okulu, İlköğretim Bölümü

Non Academic Experience

1990 - 1993

1990 - 1993

Other Public Institution, Cukurova University, Eğitim Bilimleri Bölümü

1983 - 1987

1983 - 1987

Other Public Institution, Uludağ Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Bölümü

1982 - 1983

1982 - 1983

Other Public Institution, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı

1976 - 1981

1976 - 1981

Other Public Institution, Ankara Atatürk Çocuk Yuvası

1973 - 1976

1973 - 1976

Other Public Institution, Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı , Psikoloji Birimi

Courses

Doctorate

Doctorate

Farklı Özellikleri Olan Gruplara Psikolojik Danışma

Postgraduate

Postgraduate

Psikolojik Danışma Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Psikolojik Danışma Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

1995

1995

Çocuk istismarı ve ihmali

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.1, no.11, pp.115-121, 1995 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma

ŞAHİN İ., GÜÇRAY S. S.

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.107

2008

2008

Adana'da halkın çevre duyarlılığını arttırabilecek önlemlerin geliştirilmesi.

Yücel M., Uslu C., Altunkasa F., GÜÇRAY S. S., Say Peker N.

Adana Kent sorunları Sempozyumu, Adana, Turkey, 10 - 12 September 2008, vol.31, pp.363-382

2008

2008

Psiko-Eğitim Gruplarının Yapılandırılması ve Genel İlkeler

GÜÇRAY S. S., Çolakkadıoğlu O., Çekici F.

II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 18 - 20 June 2008

2008

2008

Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formunun Türkçe?ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çekici F., GÜÇRAY S. S.

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçeme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008

2008

2008

Adana?da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi

YÜCEL M., USLU C., ALTUNKASA M. F., GÜÇRAY S. S., SAY N.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., Adana, Turkey, 9 - 10 May 2008, pp.363-382

2004

2004

Ergenlerde Karar Verme Ölçeği?nin Türkçe?ye Uyarlama Çalışması.

GÜÇRAY S. S.

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004

2002

2002

Ergenlerde Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana Baba Tutumları ve Cinsiyete İlişkin Bir Çalışma

Erkan Z., GÜÇRAY S. S.

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

1996

1996

Danışma Tükenmişliği Envanteri? nin geliştirilmesi ile ilgili bir ön çalışma

İnanç B., GÜÇRAY S. S.

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 16 April 1996

1995

1995

Karar Verme Davranışları, Bireylerarası İlişkiler ve Sosyal Destek İlişkisi

GÜÇRAY S. S.

II. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 October 1995

1995

1995

İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin psikolojik yardım ihtiyaçları ve sınıf öğretmenlerinin kullandıkları müdahale yöntemleri

GÜÇRAY S. S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Bolu, Turkey, 2 - 03 May 1995

1994

1994

Matemli aile bireylerine psikolojik yardım

GÜÇRAY S. S.

Değişim Sürecinde Aile: Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler. TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı., Ankara, Turkey, 16 - 18 November 1994

1994

1994

Matemli aile bireylerine psikolojik yardım. Değişim Sürecinde Aile: Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler.

GÜÇRAY S. S.

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı., Ankara, Turkey, 16 - 18 November 1994

1994

1994

Öğretim elemanlarında kaygı, iş doyumu ve strese karşı olumsuz tepkiler

GÜÇRAY S. S.

I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 28 - 30 April 1994

1992

1992

Okul isteksizliği ile benlik imajı ve benlik saygısının ilişkisi

GÜÇRAY S. S.

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi., Ankara, Turkey, 22 - 25 September 1992

1985

1985

Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Karşılaştıkları Sorunlar ve Kaynakları

GÜÇRAY S. S.

Psikolojinin Uygulama Alanları ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 1985

Books & Book Chapters

2012

2012

Feminist Terapi

GÜÇRAY S. S.

in: Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla, Akkoyun, F., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.376-404, 2012

2009

2009

Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif

GÜÇRAY S. S.

in: Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Ragıp Özyürek, Fidan Korkut ? Owen, Dean W. Owen. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009

2009

2009

Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif. “Feminist Therapy or Counseling: A Developmental Perspective as a Result of Cultural Transformation and Radical Social Changes” Bölüm: 6

GÜÇRAY S. S.

in: Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Ragıp Özyürek, Fidan Korkut – Owen, Dean W. Owen., Editor, Nobel Yayın Dağıtım., Ankara, pp.99-130, 2009

1997

1997

Çocuk ve Ergenlerde Uyum ve Uyum Bozuklukları

GÜÇRAY S. S.

in: Ana- Baba Okulu, .., Editor, Adana Büyükşehir Belediyesi Yayını, Adana, pp.161-174, 1997

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

Evaluation Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Adıyama Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi IBAD

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

The Journal of International Scientific Researches

Evaluation Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Evaluation Committee Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Educational Sciences: Theory & Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

Evaluation Committee Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education.

Advisory Committee Member

1998 - Continues

1998 - Continues

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal

Advisory Committee Member

1996 - Continues

1996 - Continues

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Evaluation Committee Member

1991 - Continues

1991 - Continues

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

March 2017

March 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2015

April 2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi. 1. İnternational Cukurova Woman Studies Congress.

Other journals

April 2015

April 2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi. 1. İnternational Çukurova Woman Studies Congress.

Other journals

March 2015

March 2015

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

Journal Indexed in SSCI

April 2014

April 2014

Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

July 2013

July 2013

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

March 2013

March 2013

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

National Scientific Refreed Journal

January 2013

January 2013

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

National Scientific Refreed Journal

September 2012

September 2012

Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

Journal Indexed in SSCI

June 2012

June 2012

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

December 2011

December 2011

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

Journal Indexed in SSCI

September 2011

September 2011

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2011

July 2011

Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

Journal Indexed in SSCI

January 2010

January 2010

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2009

September 2009

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2009

April 2009

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2009

April 2009

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

March 2009

March 2009

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

Journal Indexed in SSCI

January 2009

January 2009

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences

National Scientific Refreed Journal

November 2008

November 2008

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2008

September 2008

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2007

December 2007

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

National Scientific Refreed Journal

November 2007

November 2007

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences

National Scientific Refreed Journal

November 2007

November 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

June 2007

June 2007

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2007

February 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

January 2007

January 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in SSCI

January 2007

January 2007

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

National Scientific Refreed Journal

December 2006

December 2006

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education.

National Scientific Refreed Journal

November 2006

November 2006

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

National Scientific Refreed Journal

October 2006

October 2006

Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

June 2005

June 2005

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

National Scientific Refreed Journal

April 2005

April 2005

Journal of the Faculty of Education. Mersin Üniversitesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

November 1997

November 1997

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

September 1995

September 1995

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2015 - 2015

2015 - 2015

Other

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

2015 - 2015

2015 - 2015

Other

Ç. Ü Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

2011 - 2011

2011 - 2011

Other

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kondresi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

2009 - 2009

2009 - 2009

Other

10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

2007 - 2007

2007 - 2007

Other

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genal Müdürlüğü/ Ç.Ü Eğitim Fakültesi.

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

1996 - 1996

1996 - 1996

Other

PDR derneği- Ç.Ü Eğitim Fakültesi. 3. Psikolojik Danışma veRehberlik Kongresi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

1995 - 1995

1995 - 1995

Other

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

1994 - 1994

1994 - 1994

Other

I. Eğitim Bilimleri Kongresi

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, TurkeyCongress and Symposium Activities

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Attendee

Granada-Spain

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

Working with Therapeutic Cards.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Attendee

MERSİN-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Session Moderator

Mersin-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

I. Kadın Çalışmaları Kongresi

Session Moderator

Adana-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Panelists

İzmir-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

International Türkiye Educational Research Congress

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

III. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi.

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Yeni paradigmalar.

Session Moderator

İzmir-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

IV. Geleneksel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri

Invited Speaker

Osmaniye-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

Rotary International Adana Tepebağ Rotary Klubü ToplantısıSustainable Development

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 September 2004 - 01 September 2004

01 September 2004 - 01 September 2004

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2002 - 01 October 2002

01 October 2002 - 01 October 2002

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

01 June 2001 - 01 June 2001

01 June 2001 - 01 June 2001

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü.Semineri

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 May 2000 - 01 May 2000

01 May 2000 - 01 May 2000

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 January 2000 - 01 January 2000

01 January 2000 - 01 January 2000

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 October 1999 - 01 October 1999

01 October 1999 - 01 October 1999

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 April 1996 - 01 April 1996

01 April 1996 - 01 April 1996

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 April 1996 - 01 April 1996

01 April 1996 - 01 April 1996

III. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi.

Panelists

Adana-Turkey

01 October 1995 - 01 October 1995

01 October 1995 - 01 October 1995

II. Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 1995 - 01 September 1995

01 September 1995 - 01 September 1995

II. Eğitim Bilimleri Kongresi.

Panelists

Ankara-Turkey

01 May 1995 - 01 May 1995

01 May 1995 - 01 May 1995

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. İzzet Baysal Günleri.

Panelists

Bolu-Turkey

01 May 1995 - 01 May 1995

01 May 1995 - 01 May 1995

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu

Attendee

Bolu-Turkey

01 December 1994 - 01 December 1994

01 December 1994 - 01 December 1994

Çocuk Hakları ve Korunmaya Muhtaç Çocuklarda İstismar ve İhmal Eğitim SemineriSustainable Development

Invited Speaker

Adana-Turkey

01 November 1994 - 01 November 1994

01 November 1994 - 01 November 1994

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 1994 - 01 April 1994

01 April 1994 - 01 April 1994

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Aile Kurultayı. Değişim Sürecinde Türkiye?de Aile

Invited Speaker

Ankara-Turkey

01 April 1994 - 01 April 1994

01 April 1994 - 01 April 1994

Eğitim Bilimleri Kongresi. Çukurova Üniversitesi.

Session Moderator

Adana-Turkey

01 April 1994 - 01 April 1994

01 April 1994 - 01 April 1994

I. Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 September 1992 - 01 September 1992

01 September 1992 - 01 September 1992

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 1992 - 01 September 1992

01 September 1992 - 01 September 1992

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Hacettepe Üniversitesi

Panelists

Ankara-Turkey

01 May 1985 - 01 May 1985

01 May 1985 - 01 May 1985

Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Mesleki Sorunları Sempozyumu.

Invited Speaker

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 15

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - Mersin Üniversitesi

March-2017

March 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik sözlü sınav jürisi - Hacettepe Üniversitesi

February-2017

February 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik sözlü sınav jürisi - Hacettepe Üniversitesi

September-2016

September 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Marmara Üniversitesi

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik dosya inceleme jürisi - Üniversite

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - Doçentlik eser inceleme jürisi

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2015

September 2015

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

September-2015

September 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

August-2015

August 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Gaziantep Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - ÜAK

July-2014

July 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

April-2014

April 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

February-2014

February 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

October-2013

October 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

July-2013

July 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Toros Üniversitesi

July-2013

July 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Ufuk Üniversitesi

June-2013

June 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

April-2013

April 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - ÜAK

October-2012

October 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

July-2012

July 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

June-2012

June 2012

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

January-2012

January 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Mustafa Kemal Üniversitesi

November-2011

November 2011

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

April-2011

April 2011

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

February-2011

February 2011

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

September-2010

September 2010

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

July-2010

July 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

October-2009

October 2009

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

October-2009

October 2009

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

September-2009

September 2009

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-2009

September 2009

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2009

June 2009

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

September-2008

September 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

July-2008

July 2008

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

November-2007

November 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

June-2006

June 2006

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

February-2004

February 2004

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2003

June 2003

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2003

June 2003

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

February-2002

February 2002

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

July-2001

July 2001

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-2000

June 2000

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

July-1999

July 1999

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-1999

June 1999

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

September-1998

September 1998

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

September-1997

September 1997

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

November-1995

November 1995

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-1995

June 1995

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

June-1994

June 1994

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi