Prof.Dr.

SONGÜL SONAY GÜÇRAY


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

1985 - 1989

1985 - 1989

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Türkiye

1978 - 1981

1978 - 1981

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Türkiye

1968 - 1973

1968 - 1973

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1989

1989

Doktora

Çocuk Yuvalarında ve Ailesi Yanında Kalan 9-10-11 Yaş Çocuklarının Öz Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Abd

1981

1981

Yüksek Lisans

Çocuk Bakım Yurtlarında Bakılan Çocuklar ile Aileleri Yanında Kalan Beş Yaş Düzeyindeki Çocukların Zihinsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Working with Therapeutic Cards.

Diğer

European School Psychology Centre Affiliated with the International Sch. Psy. Association

2011

2011

Yeni Bir Tedavi Yöntemi Olarak AYRIMSAMA (Mindfulness) Kursu.

Sağlık ve Tıp

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2011

2011

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) EMDR Uygulaması

Sağlık ve Tıp

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2011

2011

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği Katılım Sertifikası.

Sağlık ve Tıp

Bireysel ve Grup Terapileri Kursu. Kurs Moderatörü: Dr. Psk. Michael Bishop.

2011

2011

ŞEMA TERAPİSİ ve Şema Terapisinde Emosyonel Tekniklerin Kullanımı? kursu.

Sağlık ve Tıp

Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği.

2007

2007

Çocuk İstismarını Ele Almada Psikodrama Tekniklerinin Kullanımı eğitimi.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ankara Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

2005

2005

Kriz ve Krize Müdahale Katılım Sertifikası.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Türk Psikologlar Derneği Eğitim Merkezi

2004

2004

Psikodrama Eğiticisi Sertifikası.

Sağlık ve Tıp

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.

2004

2004

Gestalt Terapi Maraton Grup Katılım Sertifikası.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gestalt Terapi Ceylan Daş Ankara

1997

1997

Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü (Ankara-İstanbul) İleri Psikodrama Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü 1997-2014 Tarihleri süresince.

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Davranış Bilimleri, Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - 2018

2004 - 2018

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1997 - 2003

1997 - 2003

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1990 - 1996

1990 - 1996

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1987 - 1990

1987 - 1990

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, --------------------------------, İlkçğretim

1983 - 1987

1983 - 1987

Öğretim Görevlisi

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2014

2013 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1998 - 2013

1998 - 2013

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1993 - 1998

1993 - 1998

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1987 - 1990

1987 - 1990

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Adana Eğitim Yüksek Okulu, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Farklı Özellikleri Olan Gruplara Psikolojik Danışma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Psikolojik Danışma Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Psikolojik Danışma Uygulamaları

Lisans

Lisans

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Doktora

Doktora

Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Aileleri ve Psikolojik Danışma: Bir Derleme Çalışması

TOGAY A., GÜÇRAY S. S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Aileleri ve Psikolojik Danışma: Bir Derleme Çalışması

Togay A. , Güçray S. S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

ADAPTATION OF COMPOSITE CODEPENDENCY SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY·

Ulusoy Y., GÜÇRAY S. S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.373-379, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Ergenlerle Psikolojik Danışma Bir Gözden Geçirme Psychlogical Counseling with Adolescence A Review

TÜRKOĞLU İ. E. , GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences., cilt.25, ss.269-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ergenlerle Psikolojik Danışma: Bir Gözden Geçirme.

TÜRKOĞLU İ. E. , GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.269-282, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA: BİR GÖZDEN GEÇİRME

KURT İ. E. , GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.269-282, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü The Role of Protective Factors and Personal Variables in Predicting Prosocial Behaviors of Adolescence

Aydın Sümbül Z., GÜÇRAY S. S.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal., cilt.6, ss.101-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması

SARAÇ A., Hamamcı Z., GÜÇRAY S. S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.69-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması. Predicting Romantic Relationship Satisfaction of University Students.

SARAÇ A. , Hamamcı Z., Güçray S. S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, no.43, ss.69-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü

Aydın Sümbül Z., GÜÇRAY S. S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.101-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Grup Uygulamalarında aktiviteler / egzersizler: Amaçları, çeşitleri ve uygulama örnekleri

GÜÇRAY S. S. , Çolakkadıoğlu O., Çekici F.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.194-208, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Ergenlerin psikolojik belirtileri ve genel sağlik örüntüleri.

Saföz İ. G. , GÜÇRAY S. S.

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.119-136, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Psiko-eğitim gruplarının yapılandırılması ve genel ilkeleri

GÜÇRAY S. S. , Çekici F., Çolakkadıoğlu O.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.134-153, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Adana da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.217-228, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

The Adaptation of Adolescent Decision-Making Questionnaire into Turkish Population

Çolakkadıoğlu O., GÜÇRAY S. S.

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.61-71, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Adana?da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19(2), ss.217-228, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Adana?da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19(2), ss.217-228, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Adana?da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19(2), ss.217-228, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Adana?da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19(2), ss.217-228, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Adana'da çevre duyarlılığı düzeyinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması.

Yücel M. Y. , Altunkasa F., GÜÇRAY S. S. , Uslu C. , Say Peker N.

MEDİTERRANEAN AGRİCULTURAL SCİENCES (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ), cilt.19, ss.217-228, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

ADANA DA ÇEVRE DUYARLILIĞI DÜZEYİNİN VE GELİŞTİRMEOLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

YÜCEL M. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , USLU C. , SAY N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

A study on the decision-making behaviours of Turkish adolescents.

GÜÇRAY S. S.

Pastoral Care in Education. The Journal for Pastoral Care and Personal and Social Education., cilt.23, ss.34-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi

Erkan Z., GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.64-75, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Ölçeği ile Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Erkan Z., GÜÇRAY S. S. , ÇAM S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.112-117, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma İle Sosyal Kaçınma Ve Huzursuzluk Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması

ERKAN Z., ÇAM S. , GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.26-36, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

The Analysis of Decision Making and Perceived Problem Solving Skills in the Adolescence

GÜÇRAY S. S.

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, cilt.2, ss.29-38, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Yas Danışmanlığı: Yas sürecini kolaylaştırma

GÜÇRAY S. S.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.177-190, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana-Baba Tutumları Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

ERKAN Z., GÜÇRAY S. S. , ÇAM S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.64-75, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Ergenlerde karar verme davranışlarının öz - saygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi.

GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.106-121, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Sevilen kişinin kaybına verilen duygusal tepki: Yas

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.26-33, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Bazı kişisel değişkenler, algılanan sosyal destek ve atılganlığın karar verme stilleri ile ilişkisi.

GÜÇRAY S. S.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.11, ss.7-17, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Ailede çocuğun istismarı ve ihmali.

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.7-17, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Karar Verme Davranışları Ölçeği?nin (KDÖ) geçerlik ve güvenirliği.

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.7-17, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Öğretim Elemanları ve alanda çalışanlarda iş doyumu, sürekli kaygı ve psikolojik belirtiler

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.1-7, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Çocuk istismarı ve ihmali

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.115-121, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Okul isteksizliği ile benlik imajı ve benlik saygısının ilişkisi.

İNANÇ B., GÜÇRAY S. S. , AKBAŞ T.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.71-83, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

Çocuk yuvasında kalan çocukların öz saygı gelişimlerini etkileyen bazı faktörler

GÜÇRAY S. S.

Aile ve Toplum Dergisi. (Bilim, Kültür ve Araştırma), cilt.3, ss.58-67, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

SEI ? ÖSE Öz Saygı Envanterinin geçerlik ve güvenirliği.

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.31-45, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1991

1991

Çocuk yuvasında ve ailesinin yanında kalan 9- 10 ? 11 yaş çocuklarının öz-saygı gelişimini etkileyen bazı faktörler.

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.31-45, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1990

1990

Davranışçı terapi araştırmaları ile ilgili bir tarama çalışması.

GÜÇRAY S. S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.98-112, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma

ŞAHİN İ. , GÜÇRAY S. S.

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.107

2011

2011

The Effect of Conflict Theory Based Decision Making Skill Training Group Applications on Decision Making Styles of Adolescents.

Çolakkadıoğlu O., GÜÇRAY S. S.

II. International Türkiye Educational Research Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

2008

2008

Adana'da halkın çevre duyarlılığını arttırabilecek önlemlerin geliştirilmesi.

Yücel M. , Uslu C. , Altunkasa F., GÜÇRAY S. S. , Say Peker N.

Adana Kent sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2008, cilt.31, ss.363-382

2008

2008

Grup uygulamalarında aktiviteler/egzersizler: amaçları, çeşitleri ve uygulama örnekleri

GÜÇRAY S. S. , Çekici F., Çolakkadıoğlu O.

I. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2008

2008

2008

Psiko-Eğitim Gruplarının Yapılandırılması ve Genel İlkeler

GÜÇRAY S. S. , Çolakkadıoğlu O., Çekici F.

II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2008

2008

2008

Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formunun Türkçe?ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çekici F., GÜÇRAY S. S.

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçeme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008

2008

2008

Adana?da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi

YÜCEL M. , USLU C. , ALTUNKASA M. F. , GÜÇRAY S. S. , SAY N.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., Adana, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2008, ss.363-382

2004

2004

Ergenlerde Karar Verme Ölçeği?nin Türkçe?ye Uyarlama Çalışması.

GÜÇRAY S. S.

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2004

2002

2002

Ergenlerde Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana Baba Tutumları ve Cinsiyete İlişkin Bir Çalışma

Erkan Z., GÜÇRAY S. S.

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Ekim 2002

1996

1996

Danışma Tükenmişliği Envanteri? nin geliştirilmesi ile ilgili bir ön çalışma

İnanç B., GÜÇRAY S. S.

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 16 Nisan 1996

1995

1995

Karar Verme Davranışları, Bireylerarası İlişkiler ve Sosyal Destek İlişkisi

GÜÇRAY S. S.

II. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Ekim 1995

1995

1995

İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin psikolojik yardım ihtiyaçları ve sınıf öğretmenlerinin kullandıkları müdahale yöntemleri

GÜÇRAY S. S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 1995

1994

1994

Matemli aile bireylerine psikolojik yardım

GÜÇRAY S. S.

Değişim Sürecinde Aile: Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler. TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı., Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 1994

1994

1994

Matemli aile bireylerine psikolojik yardım. Değişim Sürecinde Aile: Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler.

GÜÇRAY S. S.

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı., Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 1994

1994

1994

Öğretim elemanlarında kaygı, iş doyumu ve strese karşı olumsuz tepkiler

GÜÇRAY S. S.

I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana, Türkiye, 28 - 30 Nisan 1994

1992

1992

Okul isteksizliği ile benlik imajı ve benlik saygısının ilişkisi

GÜÇRAY S. S.

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi., Ankara, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1992

1985

1985

Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Karşılaştıkları Sorunlar ve Kaynakları

GÜÇRAY S. S.

Psikolojinin Uygulama Alanları ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 1985

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Feminist Terapi

GÜÇRAY S. S.

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla, Akkoyun, F., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.376-404, 2012

2009

2009

Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif

GÜÇRAY S. S.

Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Ragıp Özyürek, Fidan Korkut ? Owen, Dean W. Owen. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009

2009

2009

Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif. “Feminist Therapy or Counseling: A Developmental Perspective as a Result of Cultural Transformation and Radical Social Changes” Bölüm: 6

GÜÇRAY S. S.

Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Ragıp Özyürek, Fidan Korkut – Owen, Dean W. Owen., Editör, Nobel Yayın Dağıtım., Ankara, ss.99-130, 2009

1997

1997

Çocuk ve Ergenlerde Uyum ve Uyum Bozuklukları

GÜÇRAY S. S.

Ana- Baba Okulu, .., Editör, Adana Büyükşehir Belediyesi Yayını, Adana, ss.161-174, 1997

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Adıyama Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi IBAD

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

The Journal of International Scientific Researches

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Educational Sciences: Theory & Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

Değerlendirme Kurul Üyesi

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education.

Danışma Kurul Üyesi

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal

Danışma Kurul Üyesi

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

1991 - Devam Ediyor

1991 - Devam Ediyor

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2017

Mart 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2015

Nisan 2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi. 1. İnternational Cukurova Woman Studies Congress.

Diğer Dergiler

Nisan 2015

Nisan 2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi. 1. İnternational Çukurova Woman Studies Congress.

Diğer Dergiler

Mart 2015

Mart 2015

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

SSCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

SSCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2009

Eylül 2009

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2009

Nisan 2009

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2009

Nisan 2009

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2009

Mart 2009

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2008

Kasım 2008

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2008

Eylül 2008

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2007

Aralık 2007

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2007

Kasım 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2007

Kasım 2007

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2007

Haziran 2007

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2007

Şubat 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2007

Ocak 2007

Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2007

Ocak 2007

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2006

Aralık 2006

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education.

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2006

Kasım 2006

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2006

Ekim 2006

Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2005

Haziran 2005

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. .

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2005

Nisan 2005

Journal of the Faculty of Education. Mersin Üniversitesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 1997

Kasım 1997

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 1995

Eylül 1995

Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2015 - 2015

2015 - 2015

Diğer

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Diğer

Ç. Ü Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Diğer

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kondresi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Diğer

10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Diğer

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genal Müdürlüğü/ Ç.Ü Eğitim Fakültesi.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

1996 - 1996

1996 - 1996

Diğer

PDR derneği- Ç.Ü Eğitim Fakültesi. 3. Psikolojik Danışma veRehberlik Kongresi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

1995 - 1995

1995 - 1995

Diğer

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

1994 - 1994

1994 - 1994

Diğer

I. Eğitim Bilimleri Kongresi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Katılımcı

Granada-İspanya

2016

2016

Working with Therapeutic Cards.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Oturum Başkanı

Mersin-Türkiye

2015

2015

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Katılımcı

MERSİN-Türkiye

2015

2015

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

I. Kadın Çalışmaları Kongresi

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2014

2014

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2011

2011

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Panelist

İzmir-Türkiye

2011

2011

International Türkiye Educational Research Congress

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2010

2010

III. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2008

2008

I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Yeni paradigmalar.

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2007

2007

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2007

2007

IV. Geleneksel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri

Davetli Konuşmacı

Osmaniye-Türkiye

2004

2004

Rotary International Adana Tepebağ Rotary Klubü Toplantısı

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2004

2004

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2002

2002

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2001

2001

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü.Semineri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2000

2000

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2000

2000

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

1999

1999

Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

1996

1996

III. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi.

Panelist

Adana-Türkiye

1996

1996

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

1995

1995

II. Eğitim Bilimleri Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1995

1995

II. Eğitim Bilimleri Kongresi.

Panelist

Ankara-Türkiye

1995

1995

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. İzzet Baysal Günleri.

Panelist

Bolu-Türkiye

1995

1995

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu

Katılımcı

Bolu-Türkiye

1994

1994

Çocuk Hakları ve Korunmaya Muhtaç Çocuklarda İstismar ve İhmal Eğitim Semineri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

1994

1994

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1994

1994

I. Eğitim Bilimleri Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

1994

1994

Eğitim Bilimleri Kongresi. Çukurova Üniversitesi.

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

1994

1994

TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Aile Kurultayı. Değişim Sürecinde Türkiye?de Aile

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

1992

1992

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1992

1992

VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Hacettepe Üniversitesi

Panelist

Ankara-Türkiye

1985

1985

Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Mesleki Sorunları Sempozyumu.

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Mersin Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sözlü sınav jürisi - Hacettepe Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sözlü sınav jürisi - Hacettepe Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Marmara Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik dosya inceleme jürisi - Üniversite

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - Doçentlik eser inceleme jürisi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Eylül-2015

Eylül 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Gaziantep Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - ÜAK

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Ekim-2013

Ekim 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Ufuk Üniversitesi

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Toros Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği - ÜAK

Ekim-2012

Ekim 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jürisi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Ocak-2012

Ocak 2012

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doçentlik Atama Jürisi - Mustafa Kemal Üniversitesi

Kasım-2011

Kasım 2011

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2011

Şubat 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Ekim-2009

Ekim 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Ekim-2009

Ekim 2009

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Eylül-2009

Eylül 2009

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Kasım-2007

Kasım 2007

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Haziran-2006

Haziran 2006

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği - ÜAK

Şubat-2004

Şubat 2004

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2003

Haziran 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2003

Haziran 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Şubat-2002

Şubat 2002

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-2001

Temmuz 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2000

Haziran 2000

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-1999

Temmuz 1999

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-1999

Haziran 1999

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Eylül-1998

Eylül 1998

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Eylül-1997

Eylül 1997

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Kasım-1995

Kasım 1995

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-1995

Haziran 1995

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

Haziran-1994

Haziran 1994

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi