Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Akılcı Olmayan İnançlar ve Evlilik Öncesi İlişki Algılarının Rolü The Role of Irrational Bliefs and Perceptions Related with Premarital Relationship in Predicting Romantic Relationship Satisfaction of University Students


SARAÇ A., HAMAMCI Z., GÜÇRAY S. S.

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye