İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi Examination of Adolescents with Different Levels of Internet Addiction in Terms of Psychological Needs According to Gender Socıal Anxieties and Perception of Parental Attitudes


Canoğlu Ö., GÜÇRAY S. S.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye