Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases

ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, cilt.25, ss.181-188, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Granulomatous disorders

CLINICS IN DERMATOLOGY, cilt.32, ss.47-65, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cutaneous leishmaniasis: new dermoscopic findings

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.52, ss.831-837, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psoriasiform drug eruption associated with sodium valproate.

Case reports in pediatrics, cilt.2013, ss.823469, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thiopurine S-methyltransferase gene polymorphism in pemphigus vulgaris

POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, cilt.29, ss.25-29, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of a Guideline for Etiological Diagnosis of Chronic Urticaria

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1279-1286, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of Frequency of Pemphigus Autoantibodies in Healthy First Degree Relatives of Pemphigus Patients

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.571-576, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The influence of training on the recognition of gross features of dermoscopy images

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.76, ss.132-137, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Severe inflammatory and keloidal, allergic reaction due to para-phenylenediamine in temporary tattoos

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.76, ss.165-167, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dermatological side effects of psychotropic drugs and treatment approaches

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.18, ss.235-244, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Epidural volume extension and role of baricity - Reply

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.25, ss.610-611, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Demographic and clinical properties of juvenile-onset Behcet's disease: A controlled multicenter study

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY, cilt.58, ss.579-584, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and histopathological findings of 'psoriatic neurodermatitis' and of typical lichen simplex chronicus

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.21, ss.811-817, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pemphigus in the Mediterranean region of Turkey: A study of 148 cases

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.45, ss.523-528, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A family with Waardenburg syndrome

JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.31, ss.434-436, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sweet sendromu

Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology Special Topics, cilt.10, ss.217-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erizipel ve Selülit

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

yaşlı deride makroskopik ve mikroskopik bulgular

türkiye klinikleri, no.2, ss.12-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

elektroepilasyon

türkiye klinikleri, no.52, ss.35-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt ekstremitelerde eritematöz plaklar

Dermatose, no.5, ss.134-136, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

derinin boyaları ve benzetmeler

doktor, cilt.5, ss.84-85, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olgu Sunumu: Eozinofilik Annüler Eritem

10. Çukurova Dermatoloji Günleri, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014, ss.2

Azatiopürin ile tedavi edilen hastalarda tiopürin S-metiltransferaz genotiplerinin önemi

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, cilt.166, ss.136

Fototerapide Yenilikler

4.Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2008, ss.27-48

Polimorf Işık Erüpsiyonu

1. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2005, ss.31-34

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekzema

Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H, Editör, Nobel, Adana, ss.886-889, 2010

Ürtiker

Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H., Editör, Nobel, Adana, ss.889-891, 2010