Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2005 Tıpta Uzmanlık

    Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2005 Tıpta Uzmanlık

    Pemfiguslu Hastaların Sağlıklı Birinci Derece Akrabalarında Pemfigus Otoantikorlarının Sıklığının Araştırılması

    Çukurova Üniversitesi, Dahili, Dermatoloji

Yabancı Diller

  • C1 İleri İngilizce