Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Very Rare Type of Neuralgia: Nervus Intermedius Neuralgia

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, ss.282-283, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Significance of Laboratory Findings in Post-Traumatic Dementia

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.124-131, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are the Comments on HaNDL Syndrome in the ICHD-II Sufficient?

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.51, ss.178-180, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fibromuscular Dysplasia and Intravenous Thrombolytic Treatment

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.51, ss.175-177, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comorbidities of Migraine Results of Turkish Headache Database Working Group

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.31, ss.80-89, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute Confusional State at Early Stage of Stroke

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.21-29, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comorbidity of Migraine

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.50, ss.14-20, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comorbid conditions with migraine

JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, cilt.11, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Recurrent headache and MRI findings in systemic lupus erythematosus

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, cilt.100, ss.323-326, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Headache characteristics in senior medical students in turkey

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.213, ss.277-282, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Permanent partial Horner syndrome due to SUNA

EUROPEAN NEUROLOGY, cilt.58, ss.118-119, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Perfusion and diffusion magnetic resonance imaging in idiopathic intracranial hypertension

ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, cilt.114, ss.193-197, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic value of neuroimaging in patients with primary headaches

Pain Clinic, cilt.18, ss.77-80, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Transient parkinsonism: Induced by progesterone or pregnancy?

MOVEMENT DISORDERS, cilt.19, ss.1382-1384, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Left ventricular hydatid cyst presenting with acute ischemic stroke: Case report

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY, cilt.17, ss.1009-1010, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Strategic hemorrhage dementia

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.11, ss.287, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case of Amiotrophic Lateral Sclerosis Presenting with Daytime Excessive Sleepiness

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, cilt.6, ss.97-99, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An aortic dissection case presenting with paraparesis

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.200-202, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hypoxic-Ischemic Encephalopathy after Bee Sting and Treatment with Zolpidem: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.22, ss.133-136, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nörolojik Hastalıklarda Özürlülük

Cukurova Medical Journal, cilt.39, ss.566-571, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Nöro-Behçet Hastalığına Bağlı Hemiballismus: Olgu Sunumu

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.20, ss.62-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörosifiliz: Farklı Prezantasyonları

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.18, ss.168-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörosifiliz: Farklı Prezantasyonları

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.18, ss.168-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Kanama Demansı; İki olgu

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, cilt.13, ss.55-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strategic hemorrhage dementia; two cases Strateji̇k kanama demansi; i̇ki̇ olgu

Turk Beyin Damar Hastaliklar Dergisi, cilt.13, ss.55-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ischemic infarct due to basilary migraine

The Pain Clinic, ss.415, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıçakcı Ş , Öz A., Sarıca Y., ve Giray S., ?Nörolojik ve Dental Boyutu ile Atipik Fasiyal Ağrı.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.510-514, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıçakcı, Ş., K. Aslan ve H. Bozdemir, ?Subakut Kombine Dejenerasyon: Adult Monozigotik İkiz Olgu,?

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.536-539, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıçakcı Ş., ?Başağrılarında Yeni Sınıflama,? Türkiye Klinikleri Nöroloji, 1, 85-93 (2003)

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.1, ss.85-93, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıçakcı Ş., Giray S. ve Sarıca Y., ?SUNCT Sendromu: Üç Olgu,?

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.9, ss.85-91, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Severe Optic Neuritis: 72 Cases from Turkey

ACTRIMS Forum, California, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Şubat 2018, cilt.24, ss.79-80 identifier

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017, ss.309-310

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017, ss.309-310

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.352

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.352

Confusional state in stroke: prevalence and relation to patient characteristics

14th Congress of European-Federation-of-Neurological-Societies, Geneva, İsviçre, 01 Eylül 2010, cilt.17, ss.168 identifier

A PANDAS case improved after tonsillectomy operation

18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İstanbul, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2009, ss.145

White matter lesions and migraine

13th Congress of the International-Headache-Society, Stockholm, İsveç, 28 Haziran - 01 Temmuz 2007, cilt.27, ss.612 identifier

Posttraumatic SUNCT status

11th Congress of the International-Headache-Society, Rome, İtalya, 12 - 16 Eylül 2003, cilt.23, ss.756 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Düşme : Epidemiyolojisi ve Klinik Önemi

Yürüme Bozuklukları ve Düşme 143-147, 2014., Sarıca Y., Beyazova M., Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.143-147, 2014

Sistemik ve Nörolojik Hastalıklarda Düşme

Nöroloji Temel Kitabı, Emre M. , Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.220-231, 2013

İşitme Sistemi

Nörolojik Tanının Anatomik Temelleri, Sarıca Y., Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.398-410, 2012

Vestibüler Sistem

Nörolojik Tanının Anatomik Temelleri Güneş Kitapevi, Ankara, 411-421, 2012., Sarıca Y., Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.411-421, 2012

Okulomotor Sistem

Nörolojik Tanının Anatomik Temelleri, Sarıca Y., Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.422-469, 2012

Görme Sistemi

Nörolojik Tanının Anatomik Temelleri , , 384-398, 2012, Sarıca Y., Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.384-398, 2012

Baş ve Boyun Travmasına Bağlı Başağrısı

Nöroloji?de Yeni Ufuklar: Başağrısı, İnan L. , Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.139-156, 2011

İnme Sonrası Depresyon

Santral Sinir Sistemi Damarsal Hastalıkları, Kumral E., Editör, Güneş Kitapevi, Ankara, ss.587-594, 2011

Denge Bozukluklarında Ölçme Yöntemleri,

Postür Denge ve Yürüme Bozuklukları, Sarıca Y. , Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.227-231, 2008