Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of major anomalies during the first and early second trimester: Single-center results of six years

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.19, ss.142-145, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Jinekolojik ve jineko-onkolojik cerrahide venöz tromboembolizm profilaksisi

Turk Jinekoloji Onkoloji Dergisi, cilt.16, ss.29-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELİKTE ANEMİ

Archives Medical Review Journal,, cilt.22, ss.300-316, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Clinical findings and maternal-neonatal outcomes of eclampsia according to time of onset

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, cilt.22, ss.159-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşlı Bireye Multidisipliner Yaklaşım Modülü: Hazırlık Aşaması

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.5(1), ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezeryan sonrası gelişen hematomun perkutan yolla drenajı

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.19, ss.50-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spontaneous Chylous Ascıtes During Delivery

25th Europen Congress of Obstetrıcs and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

Antioxidative Enzyme Activities in Strawberry Plants under Cadmium Stres.

Arte?First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2009, ss.181-183

Kitap & Kitap Bölümleri

EYLEM VE DOĞUM

Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014