Prof. SADULLAH SAKALLIOĞLU


Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik

Uygulamalı İstatistik


Research Areas: Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences

Email: sadullah@cu.edu.tr
Office Phone: +90 322 338 6084 Extension: 2537
Fax Phone: +90 322 338 6070
Web: https://avesis.cu.edu.tr//sadullah
Office: İstatistik Bölüm Binası
Address: Çukurova Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 01330 Sarıçam Adana

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

271

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

314

H-Index (Scopus)

8

Project

3

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1992

1989 - 1992

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri, Matematik, Turkey

1986 - 1989

1986 - 1989

Postgraduate

Cukurova University, Fen Bilimleri, Matematik, Turkey

1977 - 1981

1977 - 1981

Undergraduate

Cukurova University, Fen Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

1992

1992

Doctorate

Matrislerin Genelleştirilmiş İnverslerinin Hesaplanması İçin Algoritmalar ve Uygulamalar

Cukurova University, Fen Bilimleri, Matematik

1989

1989

Postgraduate

Genelleştirilmiş İnvers Hesaplama Yöntemleri ve İstatistik'teki Uygulamaları

Cukurova University, Fen Bilimleri, Matematik

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Statistics

Statistical Analysis and Applications

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2004 - Continues

2004 - Continues

Professor

Cukurova University, Fen Edebiyat, İstatistik

1993 - 1999

1993 - 1999

Assistant Professor

Cukurova University, Matematik

1986 - 1993

1986 - 1993

Research Assistant

Cukurova University, Matematik

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Member of ADEK Commission

Cukurova University, Fen Edebiyat, İstatistik

2003 - Continues

2003 - Continues

Rectorate Commissioner

Cukurova University, Fen Edebiyat, İstatistik

2003 - Continues

2003 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Fen Edebiyat, İstatistik

2017 - 2017

2017 - 2017

Head of Department

Cukurova University, İstatistik Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Director of the Center

Cukurova University, Ç.Ü. Sınav Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2006 - 2013

2006 - 2013

Board Member

Cukurova University, Çukurova Üniversitesi

2006 - 2013

2006 - 2013

Dean

Cukurova University, Fen Edebiyat

2005 - 2006

2005 - 2006

Vice Dean

Cukurova University, Fen Edebiyat

2003 - 2005

2003 - 2005

Deputy Head of Department

Cukurova University, Fen Edebiyat, İstatistik

2001 - 2004

2001 - 2004

Board Member

Cukurova University, Fen Edebiyat

2000 - 2001

2000 - 2001

Vice Dean

Cukurova University, Fen Edebiyat, Matematik

Non Academic Experience

1986 - Continues

1986 - Continues

Öğretim Elemanı

Çukurova Üniversitesi

1983 - 1986

1983 - 1986

Memur

TC Emekli Sandığı

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2000

2000

Sequential Liu Estimator

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

Far East Journal of Theoretical Statistics , vol.4, no.2, pp.383-390, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Stein Rule Restricted Ridge Regression Estimator

SAKALLIOĞLU S., KAÇIRANLAR S.

4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015), 31 August - 03 September 2015

2014

2014

Investigating Binary Similarity And Dissimilarity Measures 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications

YILDIRIM H., SAKALLIOĞLU S.

3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), Vienne, Austria, 25 - 28 August 2014

2014

2014

A Survey of Liu Estimator

KAÇIRANLAR S., SAKALLIOĞLU S., TOKER S.

3. International Eurasian Conference on Mathematical sciences and Applications, IECMSA-2014, Vienna, Austria, 25 - 28 August 2014, pp.1

2014

2014

Investigating Binary Similarity And Dissimilarity Measures

YILDIRIM H., SAKALLIOĞLU S.

3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), Vienna, Austria, 25 - 28 August 2014, pp.1

2011

2011

Gecikmesi dağitilmiş modeller için alternatif tahmin ediciler

KAÇIRANLAR S., SAKALLIOĞLU S.

9. Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.1 Sustainable Development

2011

2011

Gecikmesi dağitilmiş modeller için alternatif tahmin ediciler

KAÇIRANLAR S., SAKALLIOĞLU S.

9. Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 June 2011 - 25 June 0201, pp.1 Sustainable Development

2011

2011

İki Bileşenli Weibull-Poisson Dağılımı İle Heterojen Verilerin Modellenmesi

Erişoğlu Ü., Erişoğlu M., Calis N., SAKALLIOĞLU S., Erol H.

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2011, pp.316-317 Sustainable Development

2010

2010

Uzaklık Fonksiyonlarının Hiyerarşik Kümelemedeki Etkinliğinin İncelenmesi

Erişoğlu M., SAKALLIOĞLU S.

2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.64

2010

2010

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı

Gündüz S., Ertaş H., Erişoğlu M., SAKALLIOĞLU S.

2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.399-413 Sustainable Development

2010

2010

ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI

GÜNDÜZ S., Ertaş H., Erişoğlu M., Sakallıoğlu S.

2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.63-68 Sustainable Development

2010

2010

Metrik Çok Boyutlu Ölçekleme Algoritmalarında Uzaklık Fonksiyonlarının Etkisinin İncelenmesi

Erişoğlu M., Gündüz S., SAKALLIOĞLU S.

19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 May 2010, pp.156-170

2008

2008

Ağırlıklandırılmış Temel Bileşen Skoru İle Küme Sayısının Tahmini

Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., SAKALLIOĞLU S.

6. İstatistik Günleri Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 30 August 2008, pp.82

2008

2008

Bileşen sayısının Kümelemeye Etkisinin İncelenmesi

Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., SAKALLIOĞLU S.

6. İstatistik Günleri Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 30 August 2008, pp.81

2006

2006

Lineer regresyonda kısıtlı ridge tahmin edici

Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Özkale M. R.

5. İstatistik Günleri Sempozyumu 2006, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2006, pp.1

2005

2005

Yeni Bir Yanlı Tahmin Edici ve Liu Tipi tahmin Edici İle Karşılaştırmalar

SAKALLIOĞLU S., KAÇIRANLAR S.

4. İstatistik Kongresi 2005, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2005, pp.1

2003

2003

Ridge Tahmine Dayalı Yeni Yanlı Tahmin Edici

SAKALLIOĞLU S., KAÇIRANLAR S.

İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2003, pp.1

2000

2000

Liu ve Temel Bileşenler Tahmin Edicilerinin Birleştirilmesi

KAÇIRANLAR S., SAKALLIOĞLU S.

İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2000, pp.1

2000

2000

Ardışık Olarak Liu Tahmin Edicinin Hesaplanması

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

İstatistik Sempozyumu 2000, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2000, pp.1

1999

1999

Önbilgiye Dayalı Yansız Liu Tahmin Edici

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

I. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 May 1999, pp.1

1997

1997

Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılmaları

SAKALLIOĞLU S., KAÇIRANLAR S., Akdeniz F.

Araştırma Sempozyumu ?97, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 1997, pp.1

1997

1997

A New Biased Estimator in Linear Regression and Comparisons With Some Other Estimators

KAÇIRANLAR S., SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F., STYAN G.

Sixth International Workshop on Matrix Methods for Statistics, İstanbul, Turkey, 16 - 17 August 1997, pp.1

1996

1996

Bazı Özel Matrislerin Moore-Penrose İnversini Hesaplama Yöntemi

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

Araştırma Sempozyumu'96, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 1996, pp.1

1994

1994

A Note on Generalized Inverse Estimator

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

Araştırma Sempozyumu'94, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 1994, pp.1

1993

1993

Hata Kareleri Ortalaması Matrislerinin Karşılaştırılması ve n Tane Tahmin Edicinin Birleştirilmesi

SAKALLIOĞLU S., KAÇIRANLAR S., Akdeniz F.

Araştırma Sempozyumu ?93, 22-24 Kasım 1993, DİE, ANKARA., Ankara, Turkey, 21 - 24 November 1993, pp.1

1992

1992

Bazı Özel Durumlarda 2x2 Blok Matrislerin Genelleştirilmiş İnversi ve Uygulaması

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

Araştırma Sempozyumu'92, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 1992, pp.1

1992

1992

Lineer Parametrik Kısıtlamalar Altında Tahmin Edilebilir Fonksiyonlarla İlgili Bazı Sonuçlar

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

V. Ulusal Matematik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 24 - 28 August 1992, pp.1

1991

1991

Tam Rank Ayrışımı ile Matrislerin Moore-Penrose Genelleştirilmiş İnversinin Hesaplanışı

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

IV.Ulusal Matematik Sempozyumu, Hatay, Turkey, 2 - 06 September 1991, pp.1

1989

1989

A Simple Procedure for Computing the Moore-Penrose Inverse in ANOVA Models

SAKALLIOĞLU S., Akdeniz F.

II.Ulusal Matematik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 1989, vol.1, pp.251-261

Books & Book Chapters

2001

2001

İstatistik

Akdeniz F., SAKALLIOĞLU S., Erol H., KAÇIRANLAR S.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2001

2001

2001

İSTATİSTİK

Akdeniz F., SAKALLIOĞLU S., Erol H., KAÇIRANLAR S.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2001

Supported Projects

2015 - 2015

2015 - 2015

Stein Rule Restricted Ridge Regression Estimator

Project Supported by Higher Education Institutions

SAKALLIOĞLU S. (Executive), KAÇIRANLAR S.

2014 - 2015

2014 - 2015

A SURVEY OF LIU ESTIMATOR

Project Supported by Higher Education Institutions

KAÇIRANLAR S. (Executive), TOKER S., SAKALLIOĞLU S.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

FEDEK

Secretary General

1992 - Continues

1992 - Continues

Türk İstatistik Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2017

May 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2017

April 2017

Communications in Statistics ? Theory and Methods

SCI Journal

April 2017

April 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2016

August 2016

Communications in Statistics ? Theory and Methods

SCI Journal

February 2016

February 2016

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Statistical Papers

SCI Journal

January 2013

January 2013

Communications in Statistics ? Simulation and Computation

SCI JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

Kazakistan ve Türkiye?nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu

Attendee

Almati-Kazakhstan

01 March 2006 - 01 March 2006

01 March 2006 - 01 March 2006

Türk Dünyasında Nevruz Paneli

Attendee

Almati-Kazakhstan

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

IV. İstatistik Günleri Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 August 1997 - 01 August 1997

01 August 1997 - 01 August 1997

51 th Session of The International Statistical Institute

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 271

h-index (WOS): 8

Jury Memberships

July-2017

July 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Çukurova Ü. Doçent atama

June-2017

June 2017

Doctorate

Doktora Tez - Çukurova Ü. Doktora

June-2017

June 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

February-2016

February 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

January-2016

January 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Necmettin Erbakan Ü. Doçent atama

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi(Yedek) - ÜAK

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi(yedek) - ÜAK

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

August-2014

August 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

April-2014

April 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Doçentlik Sınav Jürisi

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2013

August 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Çukurova Ü. Doçent atama

June-2013

June 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoçent Atama - Fırat Ü. YDoçent atama

May-2013

May 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Adıyaman Ü. Doçent Atama

March-2013

March 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Fırat Ü.Doçent Atama

December-2012

December 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçent Atama - Doçent Atama

December-2012

December 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesör Atama - Profesör Atama

December-2012

December 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Çukurova Ü. YDoç Atama

October-2012

October 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Doçentlik Sınav Jürisi

October-2012

October 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2012

October 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2012

October 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

June-2012

June 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Aksaray Ü. YDoç Atama

June-2012

June 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Aksaray Ü. YDoç Atama

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Doçentlik Sınav Jürisi

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

October-2011

October 2011

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2011

April 2011

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2010

August 2010

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Fırat Ü. YDoçent atama

April-2010

April 2010

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2010

April 2010

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

April-2010

April 2010

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2008

August 2008

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2008

August 2008

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2007

September 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2007

September 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2007

September 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

September-2007

September 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jurisi - ÜAK

April-2007

April 2007

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2006

August 2006

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

August-2006

August 2006

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Çukurova Ü. YDoç Atama

June-2005

June 2005

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

YDoç Atama - Çukurova Ü. YDoç Atama