Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multilevel Logistic Models: An Application on Hospital Information Data

10th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (EMR‐IBS), 17 - 20 December 2018

The Mechanism in Mediation Analysis: Interpretation and Implementation

10th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (EMR‐IBS), 17 - 20 December 2018

The Mechanism in Mediation Analysis: Interpretation and Implementation

10th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (EMR‐IBS), 17 - 20 December 2018

Mediation Analizi ile Nedensel Yapının İncelenmesi

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 October 2018

Çok Düzeyli Lojistik Regresyonda Kümelenme ve Heterojenlik Ölçütleri

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 October 2018

Ridge Regresyon için Ayar Parametresi Seçimi

19. Ulusal 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 October 2017

Lineer Regresyonda Değişen Varyansın Belirlenmesi ve Giderilmesi

19. Ulusal 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 October 2017

Güvenirlik Çalışmalarında Örnek Büyüklüğü Hesaplama Yaklaşımları

19. Ulusal 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 October 2017