Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multipl Skleroz Hastalarında Cinsiyete Göre Ağrı, Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi

11. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.141-143

Myastenia Gravisli Hastalarda Semptom Şiddeti ve Yorgunluğa Uyku Kalitesine Etkisi

7. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Online, Turkey, 8 - 10 December 2022, pp.273-274

Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

BAKIMDA SİSTEMATİK YAKLAŞIM

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.207

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.198

KRONİK HASTALIKLARIN EKONOMİK YÜKÜ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.210-211

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM?UN TEDAVİSİNDE AKUPRESÜR KULLANIMI

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

Melanoma ve Gebelik

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Hiperemezis Gravidarum’un Tedavisinde Akupresür Kullanımı

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

Bakımda Sistematik Yaklaşım

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Bir Hemşirelik Uygulaması Olarak Masaj ve Uygulama Alanları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

Bilişim Teknolojilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

3. Uluslararası & 7. Ulusal EbelikÖğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

Hemşirelerin Bilgisayar kullanımına İlişkin Görüşleri ve Bilgisayar Kullanım Durumlarının İncelenmesi

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2014

Books & Book Chapters

Obstructive Lung Diseases

in: Medical Nursing, Gülbeyaz Can,Zeliha Tülek, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.143-153, 2023

Ebelikte Birincil Bakım ve Kadın Sağlığı

in: Klinik Uygulama Rehberleri Ebelik &Kadın Sağlığı, Kızılkaya Beji, Nezihe, Gökyıldız Sürücü, Şule, Bilgiç, Dilek, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.599-616, 2022

Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü

in: Temel İç Hastaslıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Editor, Çukurova Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.646-651, 2015

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

47

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals