Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating hydrogen detection performance of an electrospun CuZnFe2O4 nanofiber sensor

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.45, ss.26402-26412, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kevlar-49 lif katkısının betonun çekme dayanımına etkisi

4 International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.163-164

The Impact of Solvents on the Properties of Electrospun Nanofibers

42th International Academic Conference, Roma, İtalya, 10 - 13 Eylül 2018, ss.51-59

Hibrit SiO2-TiO2 ve ZnO-ZrO2 nano katkılarının tribolojik iyileştirme etkilerinin kıyaslanması

Uluslararası Multidisipliner Çalışma Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.15

YAPAY ZEKA İLE ARAÇ ÇARPIŞMA HIZI TAHMİN ANALİZİ

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.16

HİBRİT SİO2-TİO2 VE ZNO-ZRO2 NANO KATKILARININ TRİBOLOJİK İYİLEŞTİRME ETKİLERİNİN KIYASLANMASI

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.15

Motorine Etilen diamin tetraasetik asit katkısının dizel motorun performans ve emisyonlarına etkisi

Uluslararası Multidisipliner Çalışma Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.10

Electrospinning of Ligand Doped Nanofibers

4th International Conference on Value Addition and Innovation in Textiles (COVITEX 2017), Faisalabat, Pakistan, 27 - 28 Mart 2017, ss.139-145

Dying of Multi-Species Fiber Fabrics with Disperse Dyestuffs Using Waterless Media in Custom Reactor

VIII. UTIB International R&D Brokerage Event, Bursa, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.7

Designing Pregnant Clothing with Electromagnetic Shielding Property

VIII. UTIB International R&D Brokerage Event, Bursa, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.21

Implementation of Kevlar 779 Fiber Supported Composites as Reinforcement Material For Car Body

VIII. UTIB International R&D Brokerage Event, Bursa, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.60

Dyeing of Fibres in Supercritical Carbon Dioxide Media as a Non-Aqueous Dyeing Process

VII. UTIB International R&D Brokerage Event, Bursa, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.56

Morphological Analysis of Polycaprolatone Nanofibers Containing Nanohydroxyapatite Particles

6th International Istanbul Textile Conference, Future Technical Textiles (FTT 20014), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.67-68

Investigation of Gas Storage Properties of Metal Complexes Including Dicarboxylic Acid Moties

International Conference on Advanced Technology and Sciences (ICAT?14), Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ağustos 2014, ss.259

Kiral Binaftil Mn(III) Komplekslerinin Stirenin Asimetrik Epoksidasyonunda Kullanımı

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2010, ss.16

Asymmetric Epoxidation Catalyzed by Mn(III)-Fluorous Binaphthyl Shiff Base Complexes

12TH European Meeting on Supercritical Fluids, Graz, Avusturya, 9 - 12 Mayıs 2010, ss.102

Hydrogenation Catalyzed by Phosphinohydrazine-Rh(I) Complexes in scCO2

International Symposium on Homogeneous Catalysis, ISHC- XVI, Florensa, İtalya, 6 - 11 Temmuz 2008, ss.474

Flourinated Polymeric BINAP Ligand for Asymmetric Hydrogenation in scCO2

11th European Meating on Supercritical Fluids, Barselona, İspanya, 4 - 07 Mayıs 2008, ss.224