Achievements & Reputation

Publication

26

Congress and Symposium Activities

 • 04 July 2022 - 06 July 2022 Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 10 February 2022 - 13 February 2022 Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu

  Panelists

  Erzincan, Turkey

 • 08 January 2021 - 10 January 2021 IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi

  Panelists

  İzmir, Turkey

 • 26 November 2020 - 28 November 2020 9th Consumer Law Congress

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Paneli

  Panelists

  Adana, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, (Bildirili Katılımcı), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 9-12 Ekim 2019, Antalya

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 "Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Kurulması", Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12 Haziran 2019, (Konuşmacı)

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Aile İçi Şiddet İddiası İçeren Uyuşmazlıklar Yönünden Aile Arabuluculuğunun Uygulanabilirliği Sorunu, 1. Uluslararası Akdeniz Kongresi, (Konuşmacı), Mersin, 1-3 Mart 2019Sustainable Development

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Boşanma Davasının Sonuçları Yönünden Arabuluculuk, Uluslararası 3. İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 8-9 Mart, (Konuşmacı)

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 January 2019 - 01 January 2019 Mirastan Yoksunluğa İlişkin Tartışmalı Meseleler, Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18-20 Ocak 2019, (Konuşmacı)

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Üçüncü Maddesi Bağlamında Tüzel Kişinin Tüketici Niteliği Sorunu, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Kasım 2018, (Konuşmacı)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2017 - 01 March 2017 "Tİcari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü" Adana Barosu (Dinleyici)

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 January 2017 - 01 January 2017 "Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Kira Sözleşmeleri", Adana Barosu (Konuşmacı)

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 "Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu", Kadir Has Üniversitesi (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 "5. Tüketici Hukuku Kongresi - Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları", (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 "4. Tüketici Hukuku Kongresi - Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları", (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 "Yeni Milletlerarası Satım Hukukumuz: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması", Bilgi Üniversitesi (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu", Bilgi Üniversitesi (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 "Türk-İsviçre Hukuk Günleri, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu", İstanbul Üniversitesi (Dinleyici)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Scholarships

 • 2012 - 2013 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

  TUBITAK