Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 1989 - 1994 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 1973 - 1977 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetiimi-Teftişi Ve Planaması, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunumun Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 1994 Postgraduate

  Liselerde Bilgisayar Destekli Öğretim Projesi Uygulama Sonuçları- Adana İlinde Bir Araştırma-

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English