Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lise Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Öz Yetkinliklerinin Gelecek Vizyonları Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi

24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 November 2023, pp.562-563

Farklı Meslek Elemanlarının Kariyer Değerleri İle İş Akış Deneyimleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 June 2022, pp.466-467

Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 June 2022, pp.1-597 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Karar Pişmanlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.343-347

Duygusal Zeka Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 March 2018, pp.147

Duygusal Zeka ile Holland Kişilik Tipolojisi Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 March 2018, pp.148

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Rolü

Eurasian Conferance on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.154-155

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi

2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Aile Görüşmesinde Sistemik Yaklaşım ve Soru Teknikleri

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Fear of Missing Out: The Big Problem with Social Media in Medicine

4th WONCA East Mediterranean Family Medicine Congress, 2 - 04 March 2017

Sığınmacı Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelim Problemleri

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 December 2016

Sağlık profesyonelleri sosyal medyayı nasıl kullanıyor

10.Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 28 September - 01 October 2016

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DENETİM ODAKLARINA GÖREKARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Hastalarımız sosyal medyada arkadaşımız olabilir mi

15.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016

Mesleki Sonuç Beklentisinin, Akademik Motivasyon ve Bazı Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2015, pp.1029-1031

Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleklere İlişkin Mesleki Değer Algılarının İncelenmesi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.794-796

Lise Öğrencilerinin Mesleki sonuç Beklentilerinin Mesleki Değerleri ile İlişkisi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2015, pp.787-789

Çocuklar için Kariyer Gelişim Programı

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 2014, pp.10

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Meslek Tercih Nedenleri

I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2013

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Bölüm Tercih Nedenleri

I. Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2013, pp.20

Kariyer Farkındalığını Geliştirmede Sistemik Temelli Bir Program Örneği

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2012, pp.60

Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Uygulanması

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010, pp.68

Bir Mesleki Rehberlik Uygulaması: Tanıtım ve Yönlendirme Dersi

II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 June 2008, pp.59

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.23

Using Genograms in Family Counseling: Experiences from within a Family Counseling Doctoral Course

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.23

Bilgiyi İşleme Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma

I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 23 September 2006, pp.29-30

Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.117

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 October 0207 - 19 October 2007, pp.298

Books & Book Chapters

Çözüm Odaklı, İşbirlikçi ve Öyküsel Aile Danışmanlığı Yaklaşımları

in: Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, Çapri Burhan, Gündüz Bülent, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.423-460, 2022

Bilişsel Bilgiyi İşleme Kuramı

in: Kariyer Psikolojik Danışmasında Çağdaş Kuramlar, Yaklaşımlar ve Modeller, Feride Bacanlı, Ayşenur Büyükgöze Kavas, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.339-368, 2022

Aile Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartlar

in: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma Etik Kodları, Fatma Ebru İkiz,Aslı Uz Baş,Ümüt Arslan, Editor, Türk PDR Derneği Yayınları, Ankara, pp.124-127, 2021

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartlar

in: PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİK KODLARI, İKİZ Fatma Ebru, UZ BAŞ Aslı, ARSLAN, Ümüt, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, pp.134-137, 2021

Çocukluk Döneminde Kariyer Gelişimi

in: Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi, Diğdem Müge Siyez,Tansu Mutlu Çaykuş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.133-166, 2020

Beş Faktör Kişilik Kuramı

in: Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Burhan ÇAPRİ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.629-658, 2020

KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALANI VE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANIMI

in: PSİKOLOJİK TESTLER, İLKELER, UYGULAMA VE TANITIM, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.379-418, 2019

GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ

in: YAŞAMBOYU GELİŞİM, Filiz Yurtal, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.210-240, 2019

OKUL ÖNCESİNDE VE İLKOKULDA MESLEKİ REHBERLİK

in: OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, Zeynep HAMAMCI, Fulya TÜRK, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.129-143, 2018

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.493-520, 2014

TOLMAN’IN İŞARET GESTALT KURAMI

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.431-446, 2014

GÜDÜLENME VE BİREYSEL FARKLILIKLAR

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BÜLENT GÜNDÜZ BURHAN ÇAPRİ, Editor, Karahan Kitapevi, Adana, pp.343-389, 2013

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

15

Thesis Advisory

20

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals