Prof. FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR


Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Fitopatoloji


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Phytopathology, Herbology

Metrics

Publication

284

Citation (WoS)

138

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

169

H-Index (Scopus)

6

Project

42

Thesis Advisory

41

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1980 - 1985

1980 - 1985

Doctorate

Universitaet Hohenheim, Phytomedizin, Phytomedizin, Germany

1973 - 1978

1973 - 1978

Postgraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

1973 - 1978

1973 - 1978

Undergraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

1985

1985

Doctorate

Untersuchungen zu Art und Bedentung der Verunkrautung in der Çukurova unterbesonderer Berücksichtigung von Cynodon dactylon (L.) Pers. und Sorghum halepense (L.) Pers.

Universitaet Hohenheim

1978

1978

Postgraduate

Çukurova Koşullarında Altı Değişik Toprak Serisinde Orso ve Penjamo-62 Buğday Çeşitlerinin, Bazı Morfolojik ve Tarımsal Karekterleri Üzerine Bir Araştırma

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Plant Protection

Phytopathology

Herbology

Academic Titles / Tasks

1996 - Continues

1996 - Continues

Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

2005 - 2006

2005 - 2006

Professor

University of California, Davis, College Of Agricultural And Environmental Sciences, Plant Sciences

1990 - 1996

1990 - 1996

Associate Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

1986 - 1990

1986 - 1990

Assistant Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

1979 - 1986

1979 - 1986

Research Assistant

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Managerial Experience

2003 - 2005

2003 - 2005

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

1990 - 2005

1990 - 2005

Fakülte Kurulu Üyesi

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

2003 - 2003

2003 - 2003

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

2000 - 2003

2000 - 2003

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

1997 - 2003

1997 - 2003

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

1990 - 2000

1990 - 2000

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Non Academic Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Dernek Başkanı

Professional Association, Sürdürülebilir Tarım (Agroekoloji) Derneği, Agroekoloji

1996 - 2005

1996 - 2005

Dernek Başkanı

Professional Association, Türkiye Herboloji Derneği , Herboloji

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Otların Alternatif Kontrol Yöntemleri ve Biyolojik Mücadele Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Ot Ekolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma

Undergraduate

Undergraduate

Tarımsal Mücadele Yöntemi

Undergraduate

Undergraduate

Tarımsal Mücadele Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Zehirli Yabancı Otlar

Undergraduate

Undergraduate

Bitki Klinikleri

Doctorate

Doctorate

Herbolojide Allelopati

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Otlar ve Mücadele

Undergraduate

Undergraduate

Organik Tarımda Bitki Koruma

Undergraduate

Undergraduate

Bitki Korumada Araş. Deneme Metodları

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Otlar ve Mücadele

Undergraduate

Undergraduate

Tarımsal Mücadele Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Weed Science

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Otlar ve Mücadelesi

Doctorate

Doctorate

Herbisitlerde Kalıntı

Doctorate

Doctorate

Herbisitlerin Etki Mekanizmaları

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

1997

1997

Turunçgillerde Yabancı Ot Kontrolü

UYGUR F. N.

Cine Tarım Dergisi, vol.1, no.2, pp.17, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Turunçgil Bahçelerinde, Farklı Örtücü Bitki Türlerinin Yabancı Otlanma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Hançerli S., Uygur F. N.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.309

2021

2021

Determination of Crop Rotation and Weed Control Problems in Lower Seyhan Plain in Turkey

Tünk S., Uygur F. N.

8th Plant Protection Congress with International Participation, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.307

2021

2021

Identification of Weed Seeds Contaminating Soybean Yields during Harvest in Çukurova Region

Tünk S., Uygur F. N.

8th Plant Protection Congress with International Participation, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.304 Sustainable Development

2021

2021

Investigation on the Effects of Germination Aspects of Some Invasive Weed Species on Invasion Capability

Tünk S., Uygur F. N.

8th Plant Protection Congress with International Participation, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.303

2018

2018

Cukurova Bolgesi ekim nobeti desenlerinin yeni bir yontemle belirlenmesi ve yabancı ot florasıyla ilişkilendirilmesi

UYGUR F. N., TÜNK S., UYGUR S.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.195-203

2018

2018

Çukurova Bolgesi ekim nobeti desenlerinin yeni bir yontemle belirlenmesi ve yabancı ot florasıyla ilişkilendirilmesi

Uygur F. N., Tünk S., Uygur S.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.195-203

2018

2018

Yıldız Sarmaşığı (Ipomoea spp.) ve Cakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin)’nun mısır ekim alanlarındaki populasyon artışının belirlenmesi

Hançerli L., UYGUR F. N.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.211-214

2018

2018

Herbisitlerin Çeti [Prosopis farcta (Banks Sol.) Macbride] üzerine etkisi (Effect of herbicides on Dwarf mesquite [Prosopis farcta (Banks Sol.) Macbride])

Adam A. E., UYGUR F. N.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.227

2018

2018

Ekim nöbeti sistemleri ile yabancı otlanma arasındaki ilişkiler

TORUN H., UYGUR F. N.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.130

2018

2018

Ayciceğinde Boğumlu (Orobanche cernua) ve Mavi Cicekli (Orobanche ramosa) Canavar Otu turleri ile mucadelede organik herbisitlerin etkisinin araştırılması

Karabacak S., UYGUR F. N.

VII Turkish Plant Protection Congress With International Participation, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.236-241

2018

2018

Herbicide Resistant Weeds in the Çukurova Region of Turkey.

UYGUR S., Abdurruhman A., UYGUR F. N.

European Weed Research Society (EWRS) Herbicide Resistance Working Group Workshop, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.22

2018

2018

Efficacy assessment of five herbicides on dwarf mesquite [Prosopis farcta (Banks Sol.) Macbride]

Adam A. E., UYGUR F. N.

18th European Weed Research Society (EWRS) Symposium, Ljubljana, Slovenia, 17 - 21 June 2018, pp.68

2018

2018

Effect of Some Organic Herbicides on Weeds in Sunflower Fields

Karabacak S., UYGUR F. N.

18th European Weed Research Society (EWRS) Symposium, Ljubljana, Slovenia, 17 - 21 June 2018, pp.268

2018

2018

Early Weed Suppression by Some Cover Crop Plants

Hançerli L., UYGUR F. N.

18th European Weed Research Society (EWRS) Symposium, Ljubljana, Slovenia, 17 - 21 June 2018, pp.117

2018

2018

Assessment of Herbicide Effects on Common Mesquite [Prosopis juliflora (SW.) DC.] under Greenhouse Conditions.

Adam A. E., UYGUR F. N.

I. International Agricultural Science Congress., Van, Turkey, 09 May 2018 - 12 May 2015, pp.465

2017

2017

Comparison of Agroecological Management Methods to Control Orobanche Species in Turkey.

UYGUR F. N., UYGUR S.

VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.818

2017

2017

Researches on the Role of Weeds as a Host of Arthropod and Disease Pest in Agroecosytem.

Uygur S., Uygur F. N.

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.612

2017

2017

Researches on the Role of Weeds as a Host of Arthropod and Disease Pest in Agroecosytem

UYGUR S., UYGUR F. N.

VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.612

2016

2016

Çukurova Bölgesi nde Önemli Bitki Koruma Etmenlerinin Konukçusu Olabilecek Yabancı Ot Türleri

UYGUR S., Bozdogan O., CELEPCİ E., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.65

2016

2016

Çukurova Bölgesi Ekim Nöbeti Sistemlerinde Yabancı Otlanmanın Önemi

Torun H., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 05 September 2016, pp.806

2016

2016

Bazı Herbisitlerin Farklı Örtücü Bitki Türlerine Olan Etkisi

Ayata M. U., Hançerli L., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.880

2016

2016

Ağrı ili Buğday Ekim Alanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi

GÜRBÜZ R., UYGUR S., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.848

2016

2016

Çukurova Bölgesinde Ayçiçeğinde Ana Zararlı Yabancı Ot Türlerinin Belirlenerek Trakya Bölgesiyle Karşılaştırılması

Karabacak S., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.850

2016

2016

Çukurova Bölgesi Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yeni Yabancı Ot Türleri Bunların Önemi ve Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılması

Hançerli L., UYGUR F. N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.898

2016

2016

Bazı Kültür Bitkilerinde Önemli Herbisitlerin Yanlış Uygulamalarından Dolayı Oluşan Fitotoksite ve Simptomlar

Torun H., UYGUR F. N., UYGUR S.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.862

2016

2016

Broomrape Orobanche spp control with some organic herbicides

Karabacak S., UYGUR F. N.

7th International Weed Science Congress, Prag, Czech Republic, 19 - 25 June 2016, pp.162

2016

2016

Possible cover crop plants for managing weeds in corn fields

Hançerli L., Ayata M. U., UYGUR F. N.

7th International Weed Science Congress, Prag, Czech Republic, 19 - 25 June 2016, pp.160

2016

2016

Broomrape (Orobanche spp.) control with some organic herbicides in sunflower

UYGUR F. N., Karabacak S.

7th International Weed Science Congress, Prag, Czech Republic, 19 - 25 June 2016, pp.162

2014

2014

Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Türlerinin Adana İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yoğunluğu

Uygur S., Ayata M. U., Eda A., Aksoy A., Köseoğlu C., Borazan M., et al.

V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.392

2014

2014

Fırçalama Aletinin Domates Tarlalarındaki Yabancı Otlara Etkisi

Arslan Z. F., Uygur F. N.

V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.381

2014

2014

Bazı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Çapalama ve Fırçalama Toprak Strüktürüne Etkisi

ARSLAN Z. F., UYGUR F. N.

V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.398

2014

2014

Bazı Herbisit Uygulamalarının Patates ve Marul Üzerinde Oluşturduğu Simptomların Belirlenmesi

KARABACAK S., HANÇERLİ L., AYATA M. U., TORUN H., UYGUR F. N.

V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.396

2013

2013

Sagnificant outputs of national Orobanche project/Turkey

Aksoy E., Aksoy A., Armagan G., Arslan ., Arslan M., Basaran S., et al.

16 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium, Samsun, Turkey, 24 - 27 June 2013, pp.312

2011

2011

Organik Tarımda Uygulanan Yabancı Ot Yönetim Strajelerinin Ekolojik Riskleri

Kitiş Y. E., Uygur F. N.

X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 October 2011, pp.39

2011

2011

Mulch textile, a physical control method for weeds and parasitic plants in Turkey

Arslan Z. F., Kitiş Y. E., Kolören O., Aksoy E., Uygur S., Uygur F. N.

EWRS IX. Workshop Physical and Cultural Weed Control, Samsun, Turkey, 28 - 30 March 2011, pp.18

2011

2011

Allelopathic studies in Çukurova region, Turkey

Uygur F. N.

EWRS IX. Workshop Physical and Cultural Weed Control, Samsun, Turkey, 28 - 30 March 2011, pp.59

2009

2009

Çukurova Bölgesi nde Kangal Silybum marianum L Gaertner ın Yaşam Döngüsü Üzerine Çalışmalar

BOZDOĞAN O., UYGUR F. N., UYGUR S.

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.269 Sustainable Development

2009

2009

Adi Fiğ Vicia sativa L in Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkileri

KİTİŞ Y. E., KOLÖREN O., UYGUR F. N.

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.277

2009

2009

Canavar Otu Türlerinin Orobanche spp Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar

UYGUR S., BOZDOĞAN O., AKSOY E., YÜCEL S., ÖZTEMİZ S., UYGUR F. N.

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.336

2009

2009

Bazı Stimulant Uygulamalarının Canavar Otlarının Orobanche ramosa L ve O aegyptiaca Pers Çimlenmesine Etkisi

BÜLBÜL Z. F., UYGUR F. N.

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.288

2009

2009

National Broomrape Project in Turkey

AKSOY E., KOLÖREN O., UYGUR S., MENNAN H., IŞIK D., ÜREMİŞ İ., et al.

10 th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Turkey, 8 - 12 June 2009

2009

2009

Natural Phytomyza orobanchia Infestations on Broomrapes in Turkey

UYGUR S., BOZDOĞAN O., AKSOY E., UYGUR F. N.

10 th World Congress on Parasitic Plants, 8 - 12 June 2009, pp.88

2009

2009

Effects of Soil Solarization on Broomrape in Greenhouse tomato

BÜLBÜL Z. F., UYGUR F. N.

10 th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Turkey, 8 - 12 June 2009, pp.97

2008

2008

Infestation of Insect Herbivores On Orobanche Species in Turkey

UYGUR S., OLCAY B., SOYAK A., AKSOY E., UYGUR F. N.

2 nd International Symposium 'Intractable Weeds and Plants Invaders', Osijek, Croatia, 14 - 18 September 2008, pp.58

2007

2007

Kamış Phragmites australis Cav Trin Ex Steud ın Mücadelesinde Bazı Yöntemlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

TURSUN N., UYGUR F. N.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.142

2007

2007

Toprağın Farklı Derinliklerine Gömülü Bazı Yabancı Ot Tohumlarının 10 Yıl Sonraki Canlılık Oranları

ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.162

2007

2007

Silybum marianum L Gaertner Meryem Dikeni Kangal'ın Çimlenme Biyolojisi

Bülbül F., Uygur F. N.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.151

2007

2007

Sebzede Ekolojik Üretimde Konvensiyonel Olmayan Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması

ATEŞ S., YAKAR Ş., UYGUR F. N.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.342

2007

2007

Sarı Peygamber Dikeni Centaurea solstitialis L Kapitulalarına Zarar Veren Böcek Türlerinin Etkinliği

UYGUR S., SMITH L., UYGUR F. N.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.41

2007

2007

Effects of mulching and Cover Crop on Weed Population in Citrus Orchard in Çukurova Region of Turkey

KİTİŞ Y. E., KOLÖREN O., UYGUR F. N.

European Weed Research Society 14th EWRS Symposium, Hamar, Norway, 17 - 21 June 2007, pp.98

2006

2006

Organik Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri ve Yan Etkileri

Uygur F. N., Lanını W. T.

Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.24

2003

2003

Differences in the Sensetivity of Weed Species Against Tribenuron methyl in Wheat

UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.77-78

2004

2004

Herbicide Use and Their Problems in Turkey

UYGUR F. N., AKSOY A.

Proceedings of the 13 th Hellenic Weed Conference, Greece, 10 November 2004 - 12 February 2003, pp.17

2004

2004

Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Bozdoğan O., Uygur F. N.

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi , Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.245 Sustainable Development

2004

2004

Toprağın Farklı Derinliklerine Gömülü Bazı Yabancı Ot Tohumlarının 7 Yıl Sonraki Canlılık Oranları

ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N.

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirirleri, Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.233

2004

2004

Biological Control Studies on Centaurea solstitialis L Yellow starthistle in Turkey

UYGUR S., LİNCOLN S., UYGUR F. N.

Proc. of the British Ecological Society Annual Meeting, Lancaster, United Kingdom, 7 - 09 September 2004, pp.22

2004

2004

Fener Otu Türlerinin Physalis spp Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarına Bulaşma ve Yayılma Yollarının Saptanması

BÜKÜN B., UYGUR F. N.

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirirleri, Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.236

2004

2004

Silybum marianum L Gaerner Meryem Dikeni Kangal un Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarındaki Önemi ve Gelişme Biyolojisi

BÜLBÜL Z. F., UYGUR F. N.

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirirleri, Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.235

2003

2003

Differences in the Sensetivity of Weed Species Against Tribenuron-methyl in Wheat

Doğan M. N., Boz Ö., Albay F., Uygur F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.77-78

2003

2003

Centaurea solstitialis in Turkey with Special Emphasis on its Biological Control

Uygur S., Smıth L., Uygur F. N., Crıstofaro M., Balcıunas ., Pıtcaırn M.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.11-12

2003

2003

New Weed Species in Changing Weed Flora in Cotton Maize and Soybean Fields Found in Çukurova Region of Turkey

GÖNEN O., UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.157-158

2003

2003

Distribution of Orobanche spp in the East Mediterranean Region of Turkey

OREL AKSOY E., UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.131-132

2003

2003

The Impact of Irrigation on Weed Species Composition and Density in Cotton Plantations of Harran Plain Turkey

BÜKÜN B., UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.143-144

2003

2003

Research on Weed Control Using Some Cover Crops

KOLÖREN O., UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.35-36

2003

2003

Seed Viability of Ten Weed Species after 5 Years of Burials in Çukurova Region of Turkey

ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N.

Proceedings of the 7 th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.173-174 Sustainable Development

2003

2003

First Record of Predatory Fly Coenosia attenuata in Cotton Fields in Turkey

POHL D., UYGUR F. N., SAUERBORN J.

Deutsch-Türkische Agrarforschung (Türk-Alman Tarımsal Araştırma) 7. Symposium, 24 - 30 March 2003, pp.113-119

2002

2002

Yabancı Otlar ve Biyolojik Mücadele

UYGUR F. N.

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.49-60

2002

2002

Weeds and Weed Management in Carrots a Review

TEİ F., UYGUR F. N.

Proceedings of the 12 th EWRS Symposium, Arnhem, Netherlands, 24 - 27 June 2002, pp.14-15

2002

2002

Biological Weed Control Possibilities in the Eastern Mediterranean Region of Turkey

UYGUR S., UYGUR F. N.

Proceedings of the 12 th EWRS Symposium, Arnhem, Netherlands, 24 - 27 June 2002, pp.252-253

2002

2002

Effects of Crop Rotation Systems on the Relationship Between Seed Bank and Weed Flora

ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N.

Proceedings of the 12 th EWRS Symposium, Arnhem, Netherlands, 24 - 27 June 2002, pp.44-45 Sustainable Development

2001

2001

Ekolojik Tarımda Yabancı Ot Yönetimi

Uygur F. N.

Ekolojik Tarım Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2001, pp.29

2001

2001

Ekolojik Tarımda Yabancı Ot Yönetimi

UYGUR F. N.

Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2001, pp.29

2001

2001

Avena spp. (Yabani Yulaf)’ nin Buğday Ekim Alanlarında Ekonomik Zarar Eşiklerinin Belirlenmesi

Mennan H., Işık D., Uygur F. N.

Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2001, pp.21

2001

2001

Bazı Örtücü Bitkilerin Yabancı Otlar İle Mücadelede Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Kolören O., Uygur F. N.

Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2001, pp.31

2001

2001

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ndeki Yabancı Ot Florası

Gündüz Ş., Uygur F. N.

Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2001, pp.9

2001

2001

Canavar Otlarının Orobanche spp Çukurova Bölgesindeki Dağılımı

OREL AKSOY E., GRENZ J., UYGUR S., UYGUR F. N.

Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2001, pp.30 Sustainable Development

2001

2001

Kayısıda Zararlı Yabancı Otlar ve Mücadelesi

KOLÖREN O., UYGUR F. N.

Kayısı Sempozyumu, Malatya, Turkey, 05 April 2001, pp.69-73

1999

1999

Çukurova Bölgesi ndeki Yazlık Kültürlerde Sorun Olan Yabancı Otların Bilgisayar İle Teşhisi

GÖNEN O., TOKTAY H., UYGUR F. N.

3. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 October 1999, pp.5

1999

1999

Yabancı Otların Ekonomik Zarar Eşiği ve Dünya İle Türkiye deki Uygulamaları

UYGUR F. N., KADIOĞLU İ., BOZ Ö., MENNAN H.

Workshop-Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması, Samsun, Turkey, 8 - 09 September 1999, pp.170-225

1999

1999

Changes in weed flora in cereals

ULUDAĞ A., TAŞTAN B., ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N., KATKAT R. M., UZUN A.

11th EWRS Symposium, Basel, Switzerland, 28 June - 01 July 1999, pp.5

1999

1999

The Effects of Different Shadings on the Growth of Sorghum halepense L Pers and Xanthium strumarium L

BÜKÜN B., UYGUR F. N.

11 th EWRS Symposium-Switzerland, Basel, Switzerland, 28 June - 01 July 1999, pp.19

1999

1999

Biological Richness of Extensive and Intensive Biotopes Agriculture of Çukurova Turkey

KOLÖREN O., UYGUR F. N.

11 th EWRS Symposium-Switzerland, Basel, Switzerland, 28 June - 01 July 1999, pp.39 Sustainable Development

1998

1998

Aquaitc Weeds in the Çukurova Region Turkey and Their Control Management and Ecology of Aquatic Plants

UYGUR S., UYGUR F. N.

Proceedings of the 10 th International Smyposium on Aquatic Weeds/Portugal, Lisbon, Portugal, 21 - 25 September 1998, pp.293

1998

1998

Changes Of Weed Flora in Cotton Growing Areas During The Last 13 Years

GÖNEN O., UYGUR F. N.

6th EWRS Mediterranean Symposium-France, Montpellier, France, 13 - 15 May 1998, pp.225-226

1997

1997

The Effects of Different Weed Control Methods in Citrus Orchards of Turkey

UYGUR F. N., KOLÖREN O., UYGUR S., ÜREMİŞ İ.

10 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium/Poland, Poznan, Poland, 22 - 26 June 1997, pp.126

1997

1997

Economic Thresholds of Some Nuisible Weed Species in Winter Wheat in Turkey

BOZ Ö., MENNAN H., UYGUR F. N.

10 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium/Poland, Poznan, Poland, 22 - 26 June 1997, pp.74

1996

1996

Bio Effectiveness of Hyles euphorbiae L Larvae on Euphorbia rigida Bieb at Different Temperature

AKSOY A., KARACA İ., UYGUR F. N.

X th International Symposium on the Biology of Weeds/France, Dijon, France, 11 - 13 September 1996, pp.411-415

1996

1996

Weeds and Their Fungal Pathogens in Summer Crops in Çukurova Region of Turkey

UYGUR S., UYGUR F. N., ÇINAR A.

X th International Symposium on the Biology of Weeds/France, Dijon, France, 11 - 13 September 1996, pp.421-426

1996

1996

Çukurova da Herbisit Kullanımının Boyutları ve Geleceği

GÖNEN O., UYGUR F. N., ÜREMİŞ İ.

II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simpozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 1996, pp.91-100

1996

1996

Current Status of Weeds and Their Control in Wheat Fields in Turkey

UYGUR F. N., KADIOĞLU İ., BOZ Ö., MENNAN H.

5th International Wheat Conference/Turkey, Ankara, Turkey, 10 - 14 June 1996, pp.338

1996

1996

Determination of Dicotyledon Weed Species and Their Densities in Wheat Fields of Çukurova Region

BOZ Ö., UYGUR F. N.

IV th. Plant Life of South West Asia Symposium, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1996, pp.750

1996

1996

Dicotyledonous Weed Species and Their Densities in Wheat Fields in Samsun Türkiye

MENNAN H., UYGUR F. N.

IV th. Plant Life of South West Asia Symposium, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1996, pp.845

1996

1996

Plant Species Required to be Protected in Göksu Delta Silifke Türkiye

UYGUR F. N., DÜZENLİ A., ÇAKAN H., OREL E., TÜRKMEN N., BOZ Ö., et al.

IV th. Plant Life of South West Asia Symposium/Turkey, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1996, pp.660-672

1996

1996

GAP Bölgesi Sebze Alanlarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesi

UYGUR S., BOZ Ö., UYGUR F. N.

GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 14 May 1996, pp.1

1995

1995

A Study on Economic Thresholds of Galium aparine L and Bifora radians Bieb in Wheat Fıelds in Samsun Turkey

UYGUR F. N., MENNAN H.

ANPP - Seizieme Conference du Columa/France, Samsun, Turkey, 6 - 08 December 1995, pp.347-353

1995

1995

Untersuchungen zur Segetalflora in Baumwolle in der Çukurova Türkei

POHL D., UYGUR F. N., SAUERBORN J.

Symposium über wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitaetspartnerschafte im Agrarbereich, Ankara, Turkey, 12 - 17 September 1995, pp.109

1995

1995

Buğday Ekim Alanlarında Topraktaki Tohum Reservi ile Yabancı Otlanma Arasındaki İlişkinin Saptanması

UYGUR F. N., MENNAN H.

VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 September 1995, pp.436-441

1995

1995

Weeds in Pasture Areas in The South-East Mediterranean Region of Turkey and Their Possible Control by Natural Enemies

Uygun N., Koç N., Karaca İ., Uygur S., Küsek M., Tekeli N., et al.

European Journal of Plant Pathology, XIII. International Plant Protection Congress, The Hague, Netherlands, 2 - 07 July 1995, pp.569

1995

1995

Plant Species Required to be Protected in Göksu Delta, Silifke-Türkiye

UYGUR F. N., DÜZENLİ A., ÇAKAN H., OREL E., TÜRKMEN N., Boz Ö., et al.

4th Plant Life of South West Asia Symposium, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1995, pp.660-672

1995

1995

Weeds of Field Margins and Roadsides in Çukurova Region Türkiye

UYGUR F. N., UYGUR S., OREL E.

IV th. Plant Life of South West Asia Symposium/Turkey, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1995, pp.900-910

1995

1995

GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Dağılımları

BOZ Ö., UYGUR S., KADIOĞLU İ., UYGUR F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995 Sustainable Development

1995

1995

Antepfıstığı (Pistacia vera L.)'ndaki Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bu Türlerin Mücadelesi

Uygur S., Boz Ö., Uygur F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.359-364

1995

1995

Kahramanmaraş Tarımında Yabancı Ot Sorunu ve Çözüm Yolları

UYGUR F. N., BOZ Ö.

K.S.İ. Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Konferanslar Serisi, Kahramanmaraş, Turkey, 13 April 1995, pp.18-44

1995

1995

GAP Bölgesinde Bitki Koruma Kliniklerinin Kurulması

YILMAZ M. A., ÇINAR A., ÇINAR Ö., UYGUN N., ŞEKEROĞLU E., KORNOŞOR S., et al.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.88-98

1995

1995

Sulamanın Agro Ekosistemdeki Bitki Koruma Problemlerine Etkilerinin Araştırılması

UYGUR F. N., GÜLER H., UYGUN N., ÇINAR A., KOCH W.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.39-52

1995

1995

Çeti Prosopis farcta Banks Sol Mac nin Şanlıurfa İlindeki Yayılışı Zararı ve Ekolojisi Üzerinde Gözlemler

BÜKÜN B., YÜCEL A., UYGUR F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.429-435

1995

1995

Antepfıstığı Pistacia vera L ndaki Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bu Türlerin Mücadelesi

UYGUR S., BOZ Ö., UYGUR F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.359-364

1995

1995

Ekolojik Tarımda Bitki Koruma

GÖNEN O., ULUĞ E., UYGUR F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.66-77

1995

1995

Çevre Kirleticilerinin Agro Ekosistemdeki Bitkilere Olumsuz Etkileri

ÜREMİŞ İ., UYGUR F. N.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995, pp.365-373

1994

1994

Weeds of Field Margins and Their Fungal Pathogens in Çukurova Region Turkey

UYGUR S., ERKILIÇ A., UYGUR F. N.

9 th Congress of Mediterranean Phytopathological Union/Turkey, Aydın, Turkey, 18 - 21 September 1994, pp.215-216

1993

1993

Akdeniz Bölgesi Önemli Yabancı Otları ve Botaniksel Özellikleri

ATABAY D., UYGUR F. N., TÜRKMEN N., UYGUR S., BOZ Ö.

Türkiye I. Herboloji Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 February 1993, pp.77-86

1993

1993

Bazı Yabancı Ot Tohumlarındaki Dormansinin Kırılması ile ilgili Araştırmalar

İSKENDEROĞLU N., UYGUR S., UYGUR F. N.

Türkiye I. Herboloji Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 February 1993, pp.109-116

1993

1993

Yüksek Dozda Herbisit Uygulamalarının Kültür Bitkisinde Oluşturduğu Simptomların Araştırılması

BOZ Ö., UYGUR F. N.

Türkiye I. Herboloji Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 February 1993, pp.257-264

1990

1990

Untersuchungen zur Verbreitung Biologie Schadwirkung und Bekaempfung wichtiger Unkrautarten in der Çukurova unterbesonderer Berücksichtigung der Zitruskultur

UYGUR F. N., ÖZDEN Ç., KOCH W.

Çukurova-Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İş Birliği III. Kollokyumu, Adana, Turkey, 6 - 08 June 1990, pp.7-8

Books & Book Chapters

2020

2020

Çukurova’nın Ana Zararlı Yabancı Ot Türleri

Uygur F. N., Uygur S., Tünk S., Karabacak S., Hançerli L.

Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2020

2001

2001

Turunçgillerde Yabancı Otlar ve Entegre Mücadelesi

Uygur F. N., Uygur S., Kolören O.

in: Türkiye Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele, Uygur,N., Editor, Tübitak Matbaası, Ankara, pp.121-157, 2001

1991

1991

Research Methods in Weed Science

UYGUR F. N.

Kurs notu, Adana, 1991

1984

1984

Yabancı Ot Bilimine Giriş

Uygur F. N., Koch W., Walter H.

Josef Margraf-Stuttgart-Almanya, Stuttgart, 1984

Other Publications

1991

1991

Herboloji Araştırma Yöntemleri

Uygur F. N.

Lecture Note, pp.1-69, 1991

Supported Projects

2006 - 2008

2006 - 2008

Patatesde Dikim ve Çıkış Öncesi Kullanılan Bazı Herbisitlerin Minimum Dozlarının Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Uygur F. N. (Executive)

1999 - 2001

1999 - 2001

Acroptilon repens Kekre isimli Yabancı Otun Biyolojik Mücadelesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Uygur F. N. (Executive)

Activities in Scientific Journals

1998 - 2005

1998 - 2005

Turkish Journal of Weed Science (Türkiye Herboloji Dergisi)

First Editor

Awards

January 1996

January 1996

Ekolojik Tarım Kursu Katılım Desteği

Wageningen ÜniversitesiCitations

Total Citations (WOS): 138

h-index (WOS): 6