Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekoeleştirel Bir Perspektiften Yönetmenin İnsan Dışı Doğayla İlişkisi

Sinefilozofi, cilt.1, ss.148-163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ateş Savaşı Filminin Felsefi İlişkilerinin Analizi

SineFilozofi, cilt.4, ss.61-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CHARLES ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNDE EMEK, ÇALIŞMA VE YABANCILAŞMA KAVRAMLARININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.1397-1405, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YUSUF İLE KENAN FİLMİNDE SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLARA DAİR TOPLUMSAL GÖSTERGELERİN ÇÖZÜMLENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.345-351, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENTSEL EVRİM ÖRNEĞİ OLARAK DİSÜTOPİK FİLMLERDE KENT TASARIMI: METROPOLİS VE AZINLIK RAPORU

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.946-954, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korkuyorum Anne de Hegemonik Erkekliğin Yapı Sökümü

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, cilt.3, ss.125-143, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Sinemanın Erken Tarihi ve Modern SinemaÖrneği Olarak Jean Luc Godard Sineması

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.160-180, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yeraltı?nı Nietzsche?den Okumak

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.175-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsız Türk Sinemasında Ahlak Sorunsalı

FilmArası, cilt.4, ss.40-45, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekoeleştirel Perspektiften Yönetmenin İnsa-dışı Doğayla İlişkisi

2.Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

ABBAS KİAYRÜSTEMİ’NİN 24 KARE FİLMİ ÇERÇEVESİNDE SİNEMADA ESTETİK

3.ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.66-67

Ex Machina Filminde Ataerkil Bakışın Teknofobik İnşaası

I.Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

KENTSEL EVRİM ÖRNEĞİ OLARAK DİSTOPİK FİLMLERDE KENT TASARIMI: METROPOLİS VE AZINLIK RAPORU

ECSAC’17EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017

Turkish Style Eploitation Cinema: Arabesque Films

Exploitation Cinea in 21. Century, İngiltere, 9 - 10 Haziran 2017

Türkiye Sinemasının Çocuk Askerleri

Uluslararası Erkek ve Erkeklikler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 Ekim - 13 Kasım 2014

Yeni Türkiye Sinemasında Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Temsili

2.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, ss.16

Kitap & Kitap Bölümleri