Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bağımsız Türk Sinemasında Ahlak Sorunsalı

FilmArası, vol.4, no.3, pp.40-45, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Film Çalışmalarının Bir Parçası Olarak Ekoloji Temalı Ulusal Film Festivalleri

ULUSAL FİLM ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ, Antalya, Turkey, 8 - 10 April 2022, pp.16-17

Ekolojik Bir Epistemolojiye Doğru: Gilles Deleuze Felsefesinde Ekolojik İmkânlar ve Ekosinema

1.Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı, Nevşehir, Turkey, 27 - 28 May 2021

Terrence Malick'in Voyage of Time Belgeseli ve Derin Ekoloji

2.Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, 3 - 04 December 2020

Ekoeleştirel Perspektiften Yönetmenin İnsan-dışı Doğayla İlişkisi

2.Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2019

Abbas Kiyarüstemi'nin 24 Kare Filmi Çerçevesinde Sinemada Estetik

3.ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.66-67

Ex Machina Filminde Ataerkil Bakışın Teknofobik İnşaası

I.Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2018

KENTSEL EVRİM ÖRNEĞİ OLARAK DİSTOPİK FİLMLERDE KENT TASARIMI: METROPOLİS VE AZINLIK RAPORU

ECSAC’17EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, PRAG, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Turkish Style Exploitation Cinema: Arabesque Films

Exploitation Cinema in 21. Century, Calderdale, England, 9 - 10 June 2017

Türkiye Sinemasının Çocuk Askerleri

Uluslararası Erkek ve Erkeklikler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 October - 13 November 2014 Sustainable Development

Yeni Türkiye Sinemasında Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Temsili

2.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.16

Books & Book Chapters

Tepenin Ardi Filminde Otekinin Islevi Uzerine Bir Çözümleme ve Filmin Oteki Cercevesinde Alimlanmasi

in: Yeni Türk Sinemasında Ötekiler, Askan Hakan, Editor, Paradigma Akademi Yay, Çanakkale, pp.297-337, 2023

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE EŞİTSİZ BİR İLİŞKİ OLARAK AVRUPA SÖMÜRGE SİNEMALARI

in: Kültürlerarası İletişim, İlker Özdemir,Yetkin Işık, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.167-195, 2022

The Relationship of Human Intelligence With Technique/Technology: From Intelligence Designing Tools to Learning Machines of Cybernetic Culture

in: Present and Future Paradigms of Cyberculture in the 21st Century, Simber Atay,Gülsün Karabucak Meriç,Serap Şişman Uğur, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.174-201, 2021