Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Nesil Koronavirüs Salgını, Korunma Önlemleri ve Tedavisinde Hemşirenin Rolleri

Turkiye Klinikleri J Health Sci., cilt.0, no.0, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vardiya sistemiyle çalışan hemşirelerin uyku kaliteleri

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endoskopi Hemşireliğinde Yeni Gelişmeler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.351-354

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Nutrisyonel Destek Durumu

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.339-341

Robotik Cerrahide Hemşirelik Yaklaşımlar

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.372-374

Damar içi Kateter ilişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.375-378

Endoskopi Hemşireliğinde Yeni Gelişmeler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.351-354

Robotı?k Cerrahı?de Hemşı?relı?k Yaklaşımlar

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.372-374

Tonsillektomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tamamlayıcı Yöntemler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.346-348

Kanserde Evde Bakım

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.360-362

Bariatrik cerrahi sonrası hasta gereksinimleri ve taburculuk eğitimi

4.Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Türkiye, 28 Şubat 2020 - 03 Mart 2019, ss.10-11

Gastrointestinal Sistem Odaklı Kanser Cerrahisinde Evde Bakım

4.Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Türkiye, 28 Şubat - 01 Mart 2020, ss.11-12

Bariatrik cerrahi sonrası hasta gereksinimleri ve taburculuk eğitimi

4.Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Türkiye, 28 Şubat 2020 - 03 Mart 2019, ss.10-11

Surgical Hand Washing Practices of Operating Room Staff: An Observational Study

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 3 - 06 Ekim 2019

Nazik E. Ameliyathane Çalıs?anlarının Cerrahi El Yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalıs?ması

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cerrahi Kliniklerde Çalıs?an Hems?irelerin Hasta Güvenliği Kültürlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Türk Erkeklerinin Testis Kanser ve Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin Bilgi ve Sağlık İnançları

3.Uluslararası 11.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.13-14

Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi El yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması

3.Uluslararası 11.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.12-13

Akılcı İlaç Kullanımında Hemşirelerin Sorumlulukları

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 Haziran - 03 Mart 2019, ss.411-412

Müziğin Sağlık Üzerinde Etkileri

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 Haziran - 03 Mart 2019, ss.441-442

ventilatör İlişkili Pnömoni ve Önlemleri

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 Haziran - 03 Mart 2019, ss.451-452

Sağlıklı Yaşam için Reiki Kullanımı

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 Haziran - 03 Mart 2019, ss.448-449

Müziğin sağlık üzerindeki etkileri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

Hemşirelik eğitiminde teknolojik öğretim stratejileri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

Akılcı ilaç kullanımında hemşirenin sorumlulukları

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

Müziğin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.133-140

Sağlıklı yaşam için reiki kullanımı

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

AMELİYATHANELERDE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.170-174

Ventilatör ilişkili pnömoni ve önlemleri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Önlemleri

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.77-86

Sağlıklı Yaşam İçin Reiki Kullanımı

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.116-124

Ameliyathanelerde Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.164-169

YANIK BAKIMINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİLER

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2018, cilt.-, ss.1-4

Yanık Bakımında Kullanılan Tamamlayıcı Tedaviler

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.241-246

Vardiya Sistemiyle Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesinin I?ncelenmesi.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.642

Ağrı yönetiminde teknolojinin kullanımı ağrı yönetimini destekler mi?

5. Uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

AĞRI YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI HASTA OTONOMİSİNİ DESTEKLER Mİ?

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

KANITA DAYALI HEMSIRELIK

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Kanıta Dayalı Hemşirelik

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Ağrı Yönetiminde Teknolojinin Kullanımı Ağrı Yönetimini Destekler mi?

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.15-17