Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Satisfaction Levels of Cooperative Partners in The New World Order: Case of Çukobirlik

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Gastronomy Brand Value Components on Travel Intention: A Case of a Route

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.276-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Dünya Düzeninde Kooperatif Ortaklarının Memnuniyet Düzeyleri: Çukobirlik Örneği

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.24, sa.2, ss.388-397, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Customer expectations in mall restaurants: A case study

International Journal of Business and Society, cilt.14, sa.1, ss.41-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Konaklama İşletmelerinde E Pazarlama Uygulamaları E Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.116-137, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Development with Cooperative Marketing Strategy A case of Cukurova Region Turkey

International Journal of Business and Management, cilt.6, sa.6, ss.98-107, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİCİLERİ E ALIŞVERİŞE YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.211-224, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL VE DAYANIŞMA EKONOMİSİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ: KOZAN ÖRNEĞİ

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020

Cooperative Marketing: A Case Study for an Health Tourism Destination in Turkey

European Marketing Conference, Munich, Almanya, 1 - 03 Haziran 2010, ss.71-78

Kitap & Kitap Bölümleri

Modern Pazarlama Anlayışı ve Marka

Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Prof.Dr. Celile Özçiçek Dölekoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mithat Turhan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.185-207, 2020

THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL BIOMASS IN ENERGY CONSUMPTION (CASE OF CUKOBIRLIK)

ENERGY POLICY FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT, Assoc.Prof.Cemil Serhat AKIN,Assoc.Prof.Cengiz AYTUN, Editör, IKSAD PUBLISHING HOUSE, Ankara, ss.153-170, 2020

Diğer Yayınlar