Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hitit mutfak kültürünün Çorum yöresel mutfak kültüründeki izleri: Nitel bir araştırma

10th International ZEUGMA Congress on Scientific Research, Gaziantep, Turkey, 25 - 26 June 2023, pp.834-843

Sakatat yemekleri tüketme korkusunun altında yatan nedenler: Nitel bir araştırma

10th International ZEUGMA Congress on Scientific Research, Gaziantep, Turkey, 25 - 26 June 2023, pp.844-853

SOSYAL MEDYA’DA ADANA SOKAK LEZZETLERİ YOUTUBE ÖRNEĞİ

Ege 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.866-883

Sosyal Medya'da Adana Sokakları Lezzetleri Youtube Örneği

Ege 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.866-883

Vegan Beslenmenin Sporcu Performansına Etkisi Üzerine Bir Derleme

22. Ulusal Turizm Kongresi, Burdur, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.431-442

SOKAK SATICILARININ BAKIŞ AÇISINA GÖRE ADANA SOKAK LEZZETLERİ

5.Hagia Sophia International Conference on Multidisciplinary Scientific Studies, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2022, pp.455-469

Sokak satıcılarının bakış açısına göre Adana sokak lezzetleri

5. Hagia Sophia International Conference on Multidisciplinary Scientific Studies, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2022, pp.455-469

SOSYAL VE DAYANIŞMA EKONOMİSİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ: KOZAN ÖRNEĞİ

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020

SOSYAL VE DAYANISMAEKONOMISINDE KOOPERATIFÇILIGIN ÖNEMI: KOZAN ÖRNEGI

7. Uluslararası BilimselArastırmalar Kongresi, Turkey, 13 - 14 March 2020

Ortak Pazarlama Stratejisi ile Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Bir Model Önerisi

International Symposium of Regional Development, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.647-658

Cooperative Marketing: A Case Study for a Health Tourism Destination in Turkey

LCBR European Marketing Conference, Munich, Germany, 3 - 04 June 2010, pp.77-78

Cooperative Marketing: A Case Study for an Health Tourism Destination in Turkey

European Marketing Conference, Munich, Germany, 1 - 03 June 2010, pp.71-78

Books & Book Chapters

Dönüşen Dünyada Sosyal Pazarlama

in: Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Alanındaki Gelişmelere Akademik Çözümlemeler, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.1-2, 2023

Büyük Veri Kaynağı Olarak Sosyal Medyanın Turizm Araştırmalarında Kullanımı

in: Turizmde Büyük Veri, Dr. Yasemin Koçak Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sinan Başarslan, Doç Dr. Ozan Güler, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.61-77, 2023

Lojistik ve Pazarlama Konularının R Diliyle Duygu Analizi: Bir Veri Madenciliği Uygulaması

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, Meryem Bulut, Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.727-746, 2023

Fenomen Pazarlama

in: Teori ve Uygulamada Muhasebe ve Pazarlama Konuları, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.49-63, 2023

2000-2022 Yılları Lojistik ve Pazarlama Konulu Yayınların Bibliyometrik İncelemesi

in: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar - IV, Doç. Dr. Ali Turan Bayram, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.93-122, 2023

Satış ve Etik

in: Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar, Doç. Dr. Adem Kara, Dr. Recai Bazancir, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.693-714, 2023

Yeşil Pazarlama

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, Meryem Bulut, Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1712-1723, 2023

Kooperatifçilik ve Markalaşma

in: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar-VI, Prof. Dr. İbrahim Aslan, Doç. Dr. Yusuf Bozgeyik, Editor, Özgür Yayınevi, Gaziantep, pp.79-93, 2023

Gerilla Pazarlama

in: Teori ve Uygulamada Muhasebe ve Pazarlama Konuları, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.37-47, 2023

Hizmet Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar

in: İşletmelerde Güncel Paradigmalar, Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-28, 2023

Sosyal Medya ve Sağlık Turizmi

in: Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar, Doç. Dr. Adem Kara, Dr. Recai Bazancir, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.669-692, 2023

Dijital Pazarlama ve Güncel Yansımaları: Blok Zinciri

in: İşletmelerde Güncel Paradigmalar, Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.165-178, 2023

Modern Pazarlama Anlayışı ve Marka

in: Yönetim ve Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Prof.Dr. Celile Özçiçek Dölekoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mithat Turhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.185-207, 2020

THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL BIOMASS IN ENERGY CONSUMPTION (CASE OF CUKOBIRLIK)

in: ENERGY POLICY FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT, Assoc.Prof.Cemil Serhat AKIN,Assoc.Prof.Cengiz AYTUN, Editor, IKSAD PUBLISHING HOUSE, Ankara, pp.153-170, 2020 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

50

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals