Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, Kozan İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2019 Assistant Professor

  Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

 • 2008 - 2013 Assistant Professor

  Cag University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

 • 2007 - 2008 Lecturer PhD

  Cag University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Non Academic Experience

 • 2018 - Continues

  State Economic Enterprise SEE, Çukobirlik (Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)

 • 2018 - Continues Yönetim Kurulu Üyesi

  S.S ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

 • 2005 - 2018 Pazarlama ve Satış Müdürü

  S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

 • 2006 - 2007

  Other Public Institution, T.C Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2006 - 2007 İleri Düzeyde Mali ve Yönetim İşleri Uzmanı

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2005 - 2006

  State Economic Enterprise SEE, Çukobirlik (Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)

 • 2003 - 2005 Müfettiş

  S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

 • 2001 - 2005

  State Economic Enterprise SEE, Çukobirlik (Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)

 • 2001 - 2003 Müfettiş Yardımcısı

  S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Courses

 • Undergraduate TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

 • Undergraduate MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 • Undergraduate SATIŞ YÖNETİMİ

 • Undergraduate İŞLETMEYE GİRİŞ

 • Undergraduate ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Undergraduate PAZARLAMA İLKELERİ

 • Undergraduate PAZAR ARAŞTIRMASI

 • Undergraduate TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ

 • Undergraduate SATIŞ YÖNETİMİ

 • Undergraduate TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK

 • Undergraduate TÜKETİCİ DAVRANIŞI

 • Undergraduate HİZMET PAZARLAMASI

 • Undergraduate PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Undergraduate TÜKETİCİ DAVRANIŞI

 • Undergraduate PAZARLAMA İLKELERİ

 • Undergraduate YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 • Undergraduate SATIŞ YÖNETİMİ

 • Undergraduate TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK

 • Undergraduate TURİZM PAZARLAMASI