Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜÇÜK ERKEK HENTBOLCULARIN YAŞLARINA GÖRE BAZI ALT VE ÜST EKSTREMİTE DEĞERLERİNİN MOTORİK ÖZELLİKLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1

Spor Lisesini Kazanan ve Kazanamayan Öğrencilerin Yetenek Test Puanlarının Karşılaştırılması

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1-19

2015-2016 ve 2016-20177 Akademik yılları arasında Spor Lisesi Öğrencilerinin Akademik ve Spor Başarılarının Karşılaştırılması

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.94-95

Kitap & Kitap Bölümleri

Hentbolda 1500 Alıştırma

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017