Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2017 Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

    Katılımcı

    Antalya, Türkiye

  • 2017 IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

    Katılımcı

    Denizli, Türkiye