Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.485-496

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin Dünü, Bugünü ve Gelecek Misyonu

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.61

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koleksiyonu

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.104

Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.475-484

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR) 2016 KAZI SEZONU ARKEOBOTANİK SONUÇLARI

33. arkeometri sonuçları toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.223-232

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) Kazıları Orta Çağ Mezarlarında Kullanılan Ahşapların Arkeobotaniksel Değerlendirilmesi

33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 180-2, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.211-221

Tatarlı (Ceyhan/Adana) Arkeobotaniksel Veriler Işığında Üzüm Yetiştiriciliğine Dair Kanıtlar

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.373-384

Anavarza Castle And Its Surroundings Flora Following The Dioscorides s Footprints

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, 26 - 28 October 2016

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 October 2016, pp.37

Tatarlı Höyük Arkeobotanik Çalışmalarında Elde Edilen Büyülü Bitki: Mandragora (GIS NAM.TAR)

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.1, pp.195-203

TATARLI HÖYÜK M.Ö. II. BİNYIL TABAKALARINA AİT ARKEOBOTANİKSEL BULGULAR: ÖN RAPOR

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.115-120

Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve IUCN Tehdit Kategorileri

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 23 May 2013, pp.30-33 Sustainable Development

Books & Book Chapters

KUREYŞLER DAM EXCAVATIONS 2015-2016 ARCHAEOBOTANY RESULTS

in: KÜTAHYA, KUREYŞLER DAM EXCAVATIONS 2015-2016, SERDAR ÜNAN, Editor, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK, Ankara, pp.751-767, 2020

Alaybeyi Höyük Arkeobotanik Çalışmaları

in: Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovası’nda Yeni Bir Keşif, Gülşah Altunkaynak, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.379-388, 2019

Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Kazısı2016 Yılı Çalışmaları

in: Kütahya Müzesi 2016l Yıllığı Sayı 4, Metin Türktüzün, Serdar Ünan, Editor, Bigin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, pp.251-284, 2017

PRELIMINARY ARCHAEOBOTANICAL REPORT OF KUREYŞLER DAM SALVAGE EXCAVATIONS (HÖYÜKTEPE): 2014 SEASON FINDINGS

in: KUREYŞLER DAM RESCUE EXCAVATIONS 2014, Metin Türktüzün,Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, pp.723-735, 2015

Freshwater Plants

in: The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean, Smith K.G., Barrios V., Darwall W.R.T., Numa C., Editor, Cambridge, Uk, Malaga, Spain And Gland, Switzerland:Iucn - The World Conservation Union, Malaga, pp.70-88, 2014 Sustainable Development

Metrics

Publication

38

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals