TATARLI HÖYÜK CEYHAN ADANA KAZILARINDA ELDE EDİLEN ORTA TUNÇ ÇAĞI NA AİT KARBONLAŞMIŞ ODUN ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KAVAK S. , ÇAKAN H. , GİRGİNER K. S. , ASLAN F., ÖZONUR Y., ÇELİKTAŞ V.

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 23 - 27 Haziran 2014

  • Yayın Türü: Bildiri