Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL AĞLARIN ŞİDDETİ ÇOĞALTAN ETKİSİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), cilt.29, ss.102-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Ağların Şiddeti Çoğaltan Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), cilt.29, ss.102-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etnografik Veri İçeren Filmlerde İçerik Analizi: Sandıktan Çıkan Kültür

Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mart 2019, ss.131-132

Televizyon Dizilerinde Şiddet Kategorisinin incelenmesi

16th International Symposium ?Communication in the Millennium?, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Televizyon Dizilerinin Şiddet Kategorisi Bağlamında İncelenmesi

16th International Symposium "Communication in the Millennium", Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.786-787 Creative Commons License

Social media as a resource for violence

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.154

Kamu Spotu Örnekleminde Medyada Kadına Şiddetin Alımlanması

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.381-387 Creative Commons License