Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ameliorating effects of curcumin on nicotine-induced mice testes

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.549-560, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Zoledronic Acid on Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.69, ss.1726-1735, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrastructure of the seminiferous tubules in human testes before and after varicocelectomy

ANATOMY AND EMBRYOLOGY, cilt.207, ss.343-353, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİSTİNOZİS'Lİ HASTALARDA KONJONKTİVANIN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.186