Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Biyokimya

  • Histoloji-Embriyoloji

  • Tıbbi Biyoloji