Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Art in Mitigating the Negative Effects of the Earthquake

International Society for Edutaion Through Art (InSEA) World Congress 2023, Çanakkale, Turkey, 4 - 08 September 2023

An Investigation on Prospective Visual Art Teachers’ Scientific Research Proposal Preparation Process

Sinop Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Geçmişten Günümüze Metodoloji, Sinop, Turkey, 18 - 20 November 2021, pp.21-23

A research on applied studio courses in the pandemia process: Online and face-to-face education comparison

8th International Congress on Curriculum and Instruction, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.369-370 Sustainable Development

Öğretim Elemanlarının Sanat Eğitimi Aday Öğrencilerinin Niteliklerine İlişkin Önceliklerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.1

The Cognitive Dimension of Art Education in The Context of Efland And Eisner?s Opinions

International Social Sciences Congress, Kayseri, Turkey, 31 January - 03 February 2018, pp.1

An Activity Suggestion Based on Hundertwasser’xxs Utopic Design

I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.64-72 Sustainable Development

Cognitive Process And Mental Imaging in Art Education

International Conference and Exhibition: Creative and Innovative Approaches in Education, Science and Arts, Priştine, Kosova, 18 - 20 October 2017, pp.1

Art Exhibitions As An Educational Tool and Environment

International Conference and Exhibition: Creative and Innovative Approaches in Education, Science and Arts, Priştine, Kosova, 18 - 20 October 2017, pp.2

Sanat Uygulamalarına Dayalı Bir Araştırma Yöntemi Olan A/r/tografi'ye Kısa Bir Bakış

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.459

An Activity Suggestion Based on Hundertwasser's Utopic Design

I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1-12

Using Karatepe Open-Air Museum In Art Education As A Historical And Cultural Heritage

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.1-8

The Imitation Concern of The Children (9-12 Years) in Realism Stage

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.1-8

GÖRSEL İMGELERİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME BECERİSİNİN YARATICILIK EĞİTİMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Çukurova University 1st International Art Research Symposium, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015

GÖRSEL SANATLAR DERSİ NİN İŞLEYİŞİ VE VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ADANA İLİ ÖRNEĞİ

ANADOLU ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU: Sanat Eğitiminde Dönüşümler, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.132-133

Müze ve Galeri Ziyaretinin Çocukların Resimleri Üzerine Etkisi

V. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1243-1251

Metrics

Publication

28

Project

1
UN Sustainable Development Goals