The Imitation Concern of The Children (9-12 Years) in Realism Stage


NARİN H. , ERDEM Ö. , BORAN B.

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.1-8

  • Basıldığı Şehir: Madrid
  • Basıldığı Ülke: İspanya
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Bu araştırmada, ön ergenlerin görsel benzerlik kurma çabası yerine kavramsal bir gerçeklikten yola çıkarak yaptıkları resimlerinde yaratacakları hayali bir karakterin betimlenmesi istenmiştir. Çocukların resimleri ve resimlerini yaparken yaşadıkları süreç gözlemlenmiştir.  Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 9-12 yaş aralığındaki 37 çocuk oluşturmaktadır. Çocuklara önce yakın çevresinden birinin portresi yaptırılmıştır. II. çalışma olarak da temsili bir görseli olmayan ve içinde imgesel bir kahramanı olan “Pala Remzi” isimli bir şarkı sözünün ana karakterinin portesini yapmaları istenmiştir. İki uygulamanın süreci ve sonuçları izlenerek karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak, bu araştırmada çocukların yaptıkları resimlerini başarılı ya da başarısız bulmalarındaki en önemli etkenin, resimde kullanılan imgelerin gerçeğe benzerliği ile ilişkili olduğu yargısına ulaşılmıştır. Resimlerindeki imgelerin gerçekle karşılaştırılması olasılığı ortadan kalktığında benzetme kaygısının da engellenebileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik dönemi, çocuk resimleri, yaratıcılık, benzetme kaygısı

In the research, it was asked to identify an imaginary character, which pre-adolescents would create in their paintings on the basis of a conceptional realism instead of an imitation concern. The paintings of the children and the process during painting were observed.   The obtained data were analyzed using the content analysis.  The sample of the research consists of 37 children between 9-12 years old.  Firstly, the children were made to portray someone from their immediate surroundings. As the second research, the children were asked to portray the main character of a song called "Pala Remzi" which does not have any representative visual and includes an imaginary character. The process and results of two studies were observed and compared. 

As a result, it has been concluded in this research that the main factor for children to find their paintings successful or unsuccessful is related to the resemblance of the images used in the paintings to the reality. It was observed that the imitation concern could be prevented when the probability of the comparison between the images and reality was removed.

Keywords: Realism stage, child paintings, creativity, imitation concern