Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A note on Turkish-Arabic contact at phonological level

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.23, ss.865-869, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A note on Turkish-Arabic Contact at phonological level

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.23, ss.865-869, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Language shift or maintenance within three generations: Examples from three Turkish–Arabic-speaking families

International Journal of Multilingualism, cilt.6, ss.246-257, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acquisition of Ditransitive Verbs in Turkish

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.47, ss.833-843, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Acquisition of ditransitive verbs in Turkish

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.47, ss.833-843, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adların ve Eylemlerin Edinimi

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.176-191, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

realization of subjects of an English-Turkish bilgiual child

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, cilt.14, ss.115-134, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lexical innovations in Turkish

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.79-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lexical Innovations in Turkish

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, ss.78-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Input Frequency Effects in terms of Noun/Verb Dominance. Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.229-241, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Asking for the hand of the girl:interactional patterns of marriage arrangement discourse in Turkish culture,?

3rd International conerence on Organization in Discourse Conference :Interactional Perspectives on Discourse:, Finlandiya, ss.7

Sınıf Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma: Öğrencilerin Anlam Oluşturma Stratejileri

Interactional Competences and Practices in a Second Language, Vasteras, İsveç, 29 - 31 Mayıs 2019

Acquisition of Turkish "ol-"

19th International Conference on Turkish Linguistics, Astana, Kazakistan, 17 - 19 Ağustos 2018, ss.37

"Ya" Bağlacının İşlevlerinin Edinimi

31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.39

Acquistion of Coordination in Turkish Children: Additive Connectives

3rd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE) 2016, Singapur, Singapur, 20 - 21 Şubat 2016, ss.191-201

Content and language in children's private speech: Findings from a case study

The Szeged Conference: Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Macaristan, 11 - 14 Ağustos 2011, cilt.47, ss.499-507

Content and Language in Children?s Private Speech: Findings from a case study

the 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Macaristan, 20 - 22 Ağustos 2010, ss.499-507

Soru Adıllarının Edinimi

24. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2010, ss.280-288

Adapting MB-CDI to Turkish: the first phase

14th International Conference on Turkish Linguistics, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ağustos 2009, ss.313-320

Partial Reduplication Revisited

14th International Conference on Turkish Linguistics, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ağustos 2009, ss.63-72

Türkçenin Ediniminde Sözdizimsel Yapının Ad ve Eylem Kullanımı Üzerindeki Etkisi

23. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 14 - 15 Mayıs 2009, ss.121-136

Acquisition of Turkish Adjectives in Children?s Early Lexicon. Essays on Turkish Linguistics

14th International Conference on Turkish Linguistics, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Ağustos 2008, ss.351-360

Conversational Code swiching in Turkish-Arabic Bilingual talk,?

13th.International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala University., Uppsala, İsveç, 13 - 16 Temmuz 2006, ss.72-80

?Conversational Code swiching in Turkish-Arabic Bilingual talk,? in E.A.Csato, B. Karakoç and A. Menz (Eds ) Horrossowitz,Weisbadn

13th.International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala University., Uppsala, İsveç, 13 - 16 Temmuz 2006, ss.72-80

Asking for the hand of the girl:interactional patterns of marriage arrangement discourse in Turkish culture,

3rd International conerence on Organization in Discourse Conference :Interactional Perspectives on Discourse:, Turku, Finlandiya, 9 - 11 Temmuz 2006, ss.7-21

Türkçe-Arapça ikidililerde tümce içi düzenek değiştirme .

XX.Dilbilim kurultayı,Maltepe Üniversitesi ,İstanbul, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2006, ss.23-41

Intonation: more than the salt and pepper of verbal interaction

11th.International Conference on Turkish Linguistics, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Temmuz 2002, ss.135-144

Kitap & Kitap Bölümleri

"Ya" Bağlacının işlevleri ve edinimi

Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Turan, Ü. D. Kapkallı-Yavuz, H. Balcı, A.ı, Editör, Dilbilim Derneği, Ankara, ss.51-62, 2018

"Ya" Bağlacının İşlevleri ve Edinimi

Dilimde Güncel Tartışmalar, Deniz Turan Ü., Kopkallı Yavuz H., Balcı A., Editör, Dilbilim Derneği Yayınları, 2018, Ankara, ss.51-62, 2018

Conversational Code-switching in Turkish-Arabic bilingual Talk

The Uppsala Meeting, Csato E A., Karakoç B., Menz A., Editör, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss.72-80, 2016

Dil Edinimi

yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yıldırım F., Tüfekçioğlu, B., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.17-33, 2016

Words and Rules in English as a Second Language

Linguistik International, Souleimanova, O., Editör, Peter Lang, Frankfurt Am Main, ss.369-381, 2009

Acquisition of Reduplication in Turkish

Studies on Reduplication, Bernard Hurch, Editör, Mouton de Gruyter , Berlin, ss.491-507, 2005